Gratis eerste inschatting           Specialist internet en recht          Vaste prijzen

Welkom bij LAWFOX

LAWFOX Advocatuur B.V. ondersteunt ondernemingen in het oplossen van ICT-conflicten. Het advocatenkantoor in Tilburg is opgericht door ictrecht-expert en internetadvocaat Wouter Dammers. Met zijn flexibele en praktische aanpak ontzorgt LAWFOX ondernemingen bij juridische problemen: Van handhaving van auteursrechten tot het begeleiden van ICT-projecten. LAWFOX werkt snel, laagdrempelig en deskundig. Of het nu gaat om internetrecht, ICT recht of intellectueel eigendomsrecht, LAWFOX staat garant voor succes. Waar mogelijk hanteert LAWFOX vaste tarieven.

Lees meer over LAWFOX of neem direct contact op.

Blogberichten

07 DEC 2016

Patenten op software: (on)mogelijk?

Wie met een snelle blik naar de regelgeving voor octrooien kijkt, zal misschien tot de conclusie komen dat het octrooieren van software niet mogelijk is. Software wordt immers met zoveel woorden uitgesloten van octrooiering door (onder meer) het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV). Deze conclusie zou echter berusten op een misverstand. Voor software kunnen namelijk wel degelijk octrooirechten – ook wel patenten – worden aangevraagd. In deze blog zal worden weergeven hoe het nu precies zit met het octrooieren van software. Lees verder

02 DEC 2016

Het Auteurscontractenrecht: hoe en wat?

Op 1 juli 2015 is de Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Het auteurscontractenrecht heeft als doel om de contractuele positie van de auteur of uitvoerende kunstenaar te verbeteren ten opzichte van de exploitant van deze werken. Het auteurscontractenrecht is uitgewerkt in hoofdstuk IA van de Auteurswet en beslaat de artikelen 25b tot en met 25h van de Auteurswet. Vanwege het feit dat het auteurscontractenrecht nog relatief nieuw is, lijkt het me goed om hier een blog aan te wijden. Lees verder

28 NOV 2016

10 vereisten voor de afgifte van broncode

In principe verplicht de Auteurswet de auteursrechthebbende op software niet om de broncode van de programmatuur aan de gebruiker van de software te verstrekken. Ook niet als onderhoud is vereist of indien er fouten in de programmatuur zijn ontstaan die moeten worden opgelost, waarvoor deze broncode nodig is.
Uit de rechtspraak blijkt echter dat de auteursrechthebbende toch in een aantal gevallen wordt veroordeeld tot afgifte van de broncode van de programmatuur aan de gebruiker. Lees verder

18 NOV 2016

Essay “How to Govern King Code” verschenen in “The Art of Ethics in the Information Society – Mind You”

Op donderdag 17 november 2016 is tijdens de opening van het jaarlijkse ECP congres de essaybundel "The Art of Ethics in the Information Society - Mind You" gepresenteerd. Deze essaybundel bestaat verschillende essays over ethiek en de informatiesamenleving. Wouter Dammers van LAWFOX heeft aan deze bundel ook een bijdrage geleverd. Lees verder

Meer blogberichten

Werkwijze


LAWFOX is transparant, flexibel en snel. Weten hoe? Kijk verder bij klantinformatie