Gratis eerste inschatting           Specialist internet en recht          Vaste prijzen

Welkom bij LAWFOX

LAWFOX Advocatuur B.V. ondersteunt ondernemingen in het oplossen van ICT-conflicten. Het advocatenkantoor in Tilburg is opgericht door ictrecht-expert en internetadvocaat Wouter Dammers. Met zijn flexibele en praktische aanpak ontzorgt LAWFOX ondernemingen bij juridische problemen: Van handhaving van auteursrechten tot het begeleiden van ICT-projecten. LAWFOX werkt snel, laagdrempelig en deskundig. Of het nu gaat om internetrecht, ICT recht of intellectueel eigendomsrecht, LAWFOX staat garant voor succes. Waar mogelijk hanteert LAWFOX vaste tarieven.

Lees meer over LAWFOX of neem direct contact op.

Blogberichten

11 APR 2017

Wat u moet doen als u een brief krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens

Rechtszaken met betrekking tot privacy komen steeds vaker voor. Dat is ook logisch, omdat persoonsgegevens een steeds belangrijkere waarde vertegenwoordigen in onze samenleving. Daarbij geldt ook dat bedrijven en organisaties steeds meer verplichtingen krijgen op grond van privacyrecht. Betrokkenen krijgen steeds meer rechten voor de bescherming van hun persoonsgegevens. Wij zien geregeld conflicten over gebruik van databanken, verwijdering van zoekresultaten, of het opvragen van NAW-gegevens. Bovendien lijkt de Autoriteit Persoonsgegevens steeds actiever toezicht te houden op naleving van de privacywetgeving. Soms lijkt dat niet altijd terecht, en kan de discussie met de toezichthouder worden aangegaan. Conflicten met de Autoriteit Persoonsgegevens starten vaak met een brief of telefoontje van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is dan verstandig om hier zorgvuldig op te reageren.

Lees verder

07 APR 2017

PSD2 en FinTech: Een conflict tussen efficiëntie en veiligheid & privacy?

Jarenlang hadden banken een monopolie op de toegang tot de betaalrekening van consumenten. In 2018 gaat de “Payment Services Directive 2” (PSD2) hier verandering in brengen. Deze herziene richtlijn maakt het mogelijk dat nieuwe partijen – met toestemming van de consument – rechtstreeks betalingen bij banken kunnen initiëren en rekeninginformatie bij banken kunnen opvragen. Hierdoor ontstaat de situatie dat de bank niet meer de enige partij is die toegang kan krijgen tot de betaalrekening van de consument. Dit heeft tot gevolg dat in 2018 veel nieuwe FinTech verwacht. Met de komst van de PSD2 en nieuwe FinTech lijkt een nieuw klassiek conflict te ontstaan tussen efficiëntie en veiligheid & privacy.
Lees verder

06 APR 2017

Heb ik wat aan een octrooi?

Is een octrooi of patent de moeite (en het geld) waard om te overwegen? Octrooieer je idee, is een veelgehoord advies. Leg je idee vast zodat anderen er niet mee aan de haal gaan. Of zodat je iets hebt om mee terug te slaan wanneer een ander zich met zijn octrooi bij jou meldt en gaat eisen dat je stopt met je nieuwe dienst. Of dat ook werkelijk zo uit zal pakken in de praktijk, is maar zeer de vraag. Dus daarom vandaag: wat heb ik aan een octrooi? Lees verder

01 APR 2017

Maakt de Rechtspraak een KEIgrote merkinbreuk?

Van de week werd bekend dat een Brabants stratenmakersbedrijf een merkinbreukprocedure is gestart tegen het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak. Het Brabantse bedrijf eist dat de Rechtspraak het gebruik van de de naam “KEI” staakt. Nadat de Rechtspraak het digitaal procederen (onderdeel van het programma KEI) al meermaals heeft moeten uitstellen, zou een naamsverandering voor het programma een volgende tegenslag kunnen zijn. Lees verder

Meer blogberichten

Werkwijze


LAWFOX is transparant, flexibel en snel. Weten hoe? Kijk verder bij klantinformatie