Gratis eerste inschatting           Specialist internet en recht          Vaste prijzen

Maakt de Rechtspraak een KEIgrote merkinbreuk?

***UPDATE: Uiteraard betrof dit een 1 april grap!***

Van de week werd bekend dat een Brabants stratenmakersbedrijf een merkinbreukprocedure is gestart tegen het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak. Het Brabantse bedrijf eist dat de Rechtspraak het gebruik van de de naam “KEI” staakt. Nadat de Rechtspraak het digitaal procederen (onderdeel van het programma KEI) al meermaals heeft moeten uitstellen, zou een naamsverandering voor het programma een volgende tegenslag kunnen zijn.

Onder de projectnaam KEI is de Rechtspraak bezig om de gerechtelijke procedure te moderniseren. Het idee is om gerechtelijke procedures eenvoudiger, begrijpelijker en sneller te maken. Bovendien moeten procedures digitaal toegankelijk zijn. Eén van de belangrijkste onderdelen is het digitaal procederen. Dit houdt in dat zaken digitaal dienen te worden aangebracht. De processtukken hoeven dan niet meer te worden geprint, maar kunnen gewoon direct digitaal worden aangeleverd. Wanneer dit wordt ingevoerd, moeten advocaten verplicht gebruik maken van deze digitale rechtsgang.
Het oorspronkelijke idee was om het digitaal procederen vanaf 1 februari 2017 te verplichten. Later is deze datum verplaatst naar 1 april 2017. Deze datum bleek echter ook niet haalbaar.

Een Brabants stratenmakersbedrijf dat zich met name bezighoudt met sierbestrating is afgelopen week een merkinbreukprocedure gestart tegen het programma KEI. Dit bedrijf dat zich met name bezighoudt met sierbestrating is de merkhouder van het woord “Kei”. Zij eist dat de Rechtspraak het gebruik van de naam KEI staakt: “We hebben keiveel geïnvesteerd in de naamsbekendheid van ons merk. Heel Brabant vindt ons keigaaf.”

Ongeacht of daadwerkelijk sprake is van een inbreuk, is deze merkinbreukprocedure een nieuwe tegenslag voor het programma van de Rechtspraak. Hopelijk heeft deze procedure geen invloed op de invoering van het digitaal procederen!

Geschreven door Wouter Dammers & Nick Vrugt

Nick Vrugt
Volg mij op

Nick Vrugt

IT-Jurist at LAWFOX
Nick Vrugt (1991) is IT-Jurist bij LAWFOX. Hij is gespecialiseerd in IT-recht, het auteursrecht, het contractenrecht en het internationaal privaatrecht. Naast juridische werkzaamheden schrijft Nick regelmatig blogs voor op de website van LAWFOX.
Nick Vrugt
Volg mij op

Werkwijze


LAWFOX is transparant, flexibel en snel. Weten hoe? Kijk verder bij klantinformatie