Opschortingsrecht

Opschortingsrecht

Opschortingsrecht is in de ICT- en internetwereld een belangrijk juridisch instrument. Met een beroep op opschorting kan men rechtmatig het nakomen van een verplichting uitstellen, totdat de andere partij zijn verplichting (weer) nakomt. Opschortingsrechten zijn daarmee met name relevant voor hostingproviders en andere serviceproviders: zolang de klant zijn facturen niet betaald of zijn medewerking niet verleend, kan je jouw verplichtingen (zoals het hosten van een website, het verlenen van een SaaS-dienst, of het overdragen van broncode van een website) opschorten. De verplichtingen moeten wel tegenover elkaar staan. Het opschorten van hosting omdat de klant zijn factuur voor ontwikkelwerkzaamheden niet betaald kan dus niet zijn toegestaan. Opschortingsrechten kunnen ook contractueel zijn uitgesloten. Doet een partij ten onrechte een beroep op een opschortingsrecht, dan kan die partij in schuldeisersverzuim geraken. Die partij kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor geleden schade.

Wil je weten of jouw bedrijf of organisatie, of dat van de wederpartij, een beroep op een opschortingsrecht toe komt? Bel of mail dan direct met advocaat Wouter Dammers van LAWFOX Advocatuur.