Gratis eerste inschatting           Specialist internet en recht          Vaste prijzen

Blogberichten

18 MEI 2017

In hoeverre kwalificeert een ransomware-aanval als een datalek?

Vorige week is wereldwijd een groot aantal bedrijven getroffen door een ransomware-aanval. Een bedrijf dat in Nederland door deze aanval werd getroffen was parkeerbedrijf Q-Park. Dit leidde tot problemen met betaald parkeren in onder meer parkeergarages in Rotterdam, Veenendaal en Hoofddorp. Zo’n ransomware-aanval is natuurlijk heel vervelend, maar hoe is zo’n aanval nu juridisch te kwalificeren? Is zo’n ransomware-aanval bijvoorbeeld altijd een datalek in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Lees verder

10 MEI 2017

Ondertitels bij gedownloade film niet toegestaan

Voor veel mensen die films of series downloaden is het de normaalste zaak van de wereld om dan ook gelijk de juiste Nederlandse ondertitels te downloaden. Dat het illegaal downloaden van filmwerken een auteursrechtinbreuk is, en daarom niet is toegestaan is onderhand wel duidelijk. Maar hoe zit het met de ondertitels? Kwalificeert het maken en/of gebruiken van deze ondertitels ook als een auteursrechtinbreuk? Deze vragen werden gesteld en beantwoord in de hieronder behandelde zaak. Lees verder

11 APR 2017

Wat u moet doen als u een brief krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens

Rechtszaken met betrekking tot privacy komen steeds vaker voor. Dat is ook logisch, omdat persoonsgegevens een steeds belangrijkere waarde vertegenwoordigen in onze samenleving. Daarbij geldt ook dat bedrijven en organisaties steeds meer verplichtingen krijgen op grond van privacyrecht. Betrokkenen krijgen steeds meer rechten voor de bescherming van hun persoonsgegevens. Wij zien geregeld conflicten over gebruik van databanken, verwijdering van zoekresultaten, of het opvragen van NAW-gegevens. Bovendien lijkt de Autoriteit Persoonsgegevens steeds actiever toezicht te houden op naleving van de privacywetgeving. Soms lijkt dat niet altijd terecht, en kan de discussie met de toezichthouder worden aangegaan. Conflicten met de Autoriteit Persoonsgegevens starten vaak met een brief of telefoontje van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is dan verstandig om hier zorgvuldig op te reageren.

Lees verder

07 APR 2017

PSD2 en FinTech: Een conflict tussen efficiëntie en veiligheid & privacy?

Jarenlang hadden banken een monopolie op de toegang tot de betaalrekening van consumenten. In 2018 gaat de “Payment Services Directive 2” (PSD2) hier verandering in brengen. Deze herziene richtlijn maakt het mogelijk dat nieuwe partijen – met toestemming van de consument – rechtstreeks betalingen bij banken kunnen initiëren en rekeninginformatie bij banken kunnen opvragen. Hierdoor ontstaat de situatie dat de bank niet meer de enige partij is die toegang kan krijgen tot de betaalrekening van de consument. Dit heeft tot gevolg dat in 2018 veel nieuwe FinTech verwacht. Met de komst van de PSD2 en nieuwe FinTech lijkt een nieuw klassiek conflict te ontstaan tussen efficiëntie en veiligheid & privacy.
Lees verder

06 APR 2017

Heb ik wat aan een octrooi?

Is een octrooi of patent de moeite (en het geld) waard om te overwegen? Octrooieer je idee, is een veelgehoord advies. Leg je idee vast zodat anderen er niet mee aan de haal gaan. Of zodat je iets hebt om mee terug te slaan wanneer een ander zich met zijn octrooi bij jou meldt en gaat eisen dat je stopt met je nieuwe dienst. Of dat ook werkelijk zo uit zal pakken in de praktijk, is maar zeer de vraag. Dus daarom vandaag: wat heb ik aan een octrooi? Lees verder

01 APR 2017

Maakt de Rechtspraak een KEIgrote merkinbreuk?

Van de week werd bekend dat een Brabants stratenmakersbedrijf een merkinbreukprocedure is gestart tegen het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak. Het Brabantse bedrijf eist dat de Rechtspraak het gebruik van de de naam “KEI” staakt. Nadat de Rechtspraak het digitaal procederen (onderdeel van het programma KEI) al meermaals heeft moeten uitstellen, zou een naamsverandering voor het programma een volgende tegenslag kunnen zijn. Lees verder

22 MRT 2017

De vrijheid van meningsuiting op internet: waar ligt de grens?

Vaak krijgen wij de vraag waar de grens tussen de vrijheid van meningsuiting en een onrechtmatige publicatie (op het internet) ligt. Regelmatig worden er in blogs of op social media berichten geplaatst waar een persoon of onderneming niet blij mee is. De vraag is dan of dit bericht valt onder de vrijheid van meningsuiting of dat het bericht onrechtmatig is. In deze blog zal ik aangeven waar de grens ligt en hoe moet worden beoordeeld of deze grens is overschreden. Lees verder

21 MRT 2017

Geheime handelswijze van buitenlandse diensten is redding van de Nederlandse staat

In hoger beroep in de zaak burgers tegen Plasterk is geoordeeld dat de Nederlandse inlichtingendiensten – de AIVD en de MIVD – niet hoeven te controleren of gegevens, die zij hebben verkregen van buitenlandse inlichtingendiensten, op rechtmatige wijze zijn verzameld. Lees verder

16 MRT 2017

Ook sprake van uitputting van auteursrechten wanneer software niet is geleverd?

Via ITenRecht stuitte ik op een uitspraak in kort geding met betrekking tot de uitputting van het auteursrecht op software. Dit was aanleiding voor mij om de regels omtrent de uitputting van het auteursrecht op software nog een keer op een rijtje te zetten. De zaak is vrij complex, dus de feiten zijn enigszins vereenvoudigd weergegeven. Lees verder

02 MRT 2017

Blauwe envelop gebaseerd op camerabeelden niet toegestaan!

Afgelopen week oordeelde de Hoge Raad dat de Belastingdienst geen gegevens meer mag gebruiken die afkomstig zijn van politiecamera’s geplaatst langs de openbare weg. De Belastingdienst gebruikte deze gegevens om na te gaan of zakelijke rijders naar waarheid het aantal gereden privékilometers hadden aangegeven. De Hoge Raad oordeelde dat deze manier van persoonsgegevensverwerking in strijd is met het recht op privacy. Lees verder

Werkwijze


LAWFOX is transparant, flexibel en snel. Weten hoe? Kijk verder bij klantinformatie