Blog

Domeinnaam arbitrage bij WIPO: alles wat je moet weten lees je hier!

In een eerdere blog bespraken we al dat het terugclaimen van een domeinnaam vaak eenvoudig kan. We gaven daarbij aan dat een ICANN UDNRP – procedure (vaak bij het WIPO) vaak aantrekkelijker is dan een procedure bij de civiele rechter.

In deze blog komen al je vragen over de WIPO procedure aan bod.

Hulp nodig bij het claimen van een domeinnaam? Bel of mail lawfox: 013-207 7 107 / info@lawfox.nl. Rechtstreeks contact met de auteur van dit stuk? 06-83611360 / sjors@lawfox.nl.

Onderwerpen

A. Toepassingsgebied van het ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
Wat is het Uniform Domain Name Dispute Resolution-beleid?
Wie kan de administratieve procedure van de UDRP gebruiken?
Welke soorten geschillen vallen onder de administratieve procedure van de UDRP?
Welke omstandigheden zijn aanwijzingen dat een domeinnaam is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt?
Wat zijn de voordelen van de administratieve procedure van de UDRP?
Als ik de administratieve procedure van de UDRP gebruik, kan ik dan nog steeds naar de rechter stappen?
Kan ik de UDRP-administratieve procedure gebruiken voor een geschil waarbij een domeinnaam is geregistreerd die is geregistreerd in een topdomein op landcode?
Kan ik de administratieve procedure van de UDRP gebruiken om een ​​rechtszaak aan te spannen tegen de registrar waarmee ik de domeinnaam heb geregistreerd?
Kan ik als domeinnaamhouder de administratieve procedure van de UDRP gebruiken om een ​​rechtszaak aan te spannen tegen iemand die heeft gedreigd mij te vervolgen en mijn domeinnaam te verwijderen?

B. Overzicht van de administratieve procedure
Wat zijn de verschillende fasen in de administratieve procedure van de UDRP?
Hoe lang duurt de administratieve procedure van de UDRP?
Hoeveel kost de administratieve procedure van de UDRP?
Is de administratieve UDRP-procedure vertrouwelijk?
In welke taal wordt de administratieve procedure van de UDRP uitgevoerd?
Zijn persoonlijke hoorzittingen vereist in de administratieve procedure van de UDRP?

C. Klacht voorbereiden en indienen
Aan welke serviceafdeling voor geschillenbeslechting dien ik mijn klacht in?
Hoe dien ik een klacht in?
In welke taal moet de klacht worden ingediend?
Moet de klacht worden opgesteld en ingediend door een advocaat?
Welke informatie moet in de Klacht worden opgenomen?
Kan een klacht meer dan één domeinnaam bevatten?
Moet de klacht worden gecertificeerd of zijn er notariële akten?
Moeten er betalingen worden gedaan bij het indienen van de klacht?
Is de aanklager verplicht om een ​​kopie van de klacht naar de verweerder te sturen?
Welke contactgegevens moeten worden gebruikt wanneer de klacht naar de betrokken registerhouder (s) wordt verzonden en welke communicatiemethoden moeten worden gebruikt?
Waar kan ik informatie krijgen over wie de registrant van een domeinnaam is?

D. Een reactie voorbereiden en indienen
Is het indienen van een reactie verplicht?
Hoeveel dagen moet een respondent een reactie indienen?
Wat gebeurt er als een antwoord niet op tijd wordt ingediend of niet wordt ingediend?
Als u een antwoord elektronisch indient, welk formaat moet dan worden gebruikt?
In welke taal moet de respons worden gegeven?
Moet de reactie worden ingediend door een advocaat?
Welke informatie zou in de Response moeten worden opgenomen?
Hoe kan ik bij het voorbereiden van mijn Response mijn rechten op en legitieme belangen in de domeinnaam die het onderwerp is van de Klacht aantonen?
Moet de respons worden gecertificeerd of notarieel zijn?
Moeten er kosten worden betaald bij het indienen van een reactie?
Hoe dien ik een reactie in?
Welke contactgegevens moeten worden gebruikt bij het verzenden van het antwoord aan de klager en welke communicatiemethoden moeten worden gebruikt?
Moet de reactie naar de registrar (s) worden verzonden?

E. Rol van het administratieve panel
Wat is een administratief panel?
Wie zijn de panelleden?
Wanneer wordt het administratieve panel aangewezen?
Hoe wordt een administratief panel aangewezen?

F. Het besluit van het administratief panel
Welke beslissingen kan het Administratieve Panel nemen?
Kan het administratief panel geldbedragen toekennen?
Hoe lang duurt het om een ​​beslissing te nemen?
Hoe wordt een besluit van het bestuurspanel geïmplementeerd?
Is het mogelijk om een ​​beslissing van het bestuurspanel aan te vechten?
Wat wordt bedoeld met “wederzijdse jurisdictie”?
Zijn de beslissingen van het administratief panel beschikbaar voor het publiek?
Wat gebeurt er als de partijen tijdens de procedure tot een akkoord komen over hun geschil?

G. Rol van de griffier
Wat is de rol van de registrar in de administratieve procedure?

H. Rol van het WIPO Arbitrage- en bemiddelingscentrum
Wat is de rol van het WIPO Arbitration and Mediation Center in een administratieve procedure?
Wat is een casusbeheerder?
Wat is de Compliance Beoordeling van Formaliteiten?

I. Kosten

Wat zijn de kosten van het WIPO-centrum voor een domeinnaamgeschil?

A. Toepassingsgebied van het Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

Wat is het Uniform Domain Name Dispute Resolution-beleid?

Het Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (het UDRP-beleid) beschrijft het wettelijk kader voor de beslechting van geschillen tussen een domeinnaamregistrant en een derde partij (dat wil zeggen: een andere partij dan de registrar) over de onrechtmatige registratie en het gebruik van een internet domeinnaam in de generieke topleveldomeinen of gTLD’s (bijv., .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org), en die topdomeinen op landcode of ccTLD’s die het UDRP-beleid hebben aangenomen op vrijwillige basis. Tijdens zijn vergaderingen op 25 en 26 augustus 1999 in Santiago, Chili, heeft de ICANN-raad van bestuur het UDRP-beleid aangenomen, grotendeels gebaseerd op de aanbevelingen in het verslag van het WIPO-internetdomeinnaamproces, alsook op opmerkingen van registrars en andere geïnteresseerde partijen. Alle door ICANN geaccrediteerde registrators die gemachtigd zijn om namen te registreren in de gTLD’s en de ccTLD’s die het beleid hebben goedgekeurd, hebben ermee ingestemd zich te houden aan en het voor die domeinen toe te passen. Elke persoon of entiteit die een domeinnaam in de betreffende gTLD’s en ccTLD’s wenst te registreren, moet akkoord gaan met de bepalingen en voorwaarden van het UDRP-beleid.

Op 24 oktober 1999 heeft het ICANN-bestuur een reeks regels voor een geschillenbeslechtingsbeleid voor uniforme domeinnamen aangenomen (de UDRP-regels) waarin de procedures en andere vereisten voor elke fase van de administratieve procedure voor geschillenbeslechting zijn uiteengezet. De procedure wordt beheerd door serviceproviders voor geschillenbeslechting die zijn geaccrediteerd door ICANN. Het WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) is een dergelijke service provider voor geschillenbeslechting.

Het WIPO-centrum trad op als technisch adviseurs van het ICANN-redactiecomité dat belast is met het finaliseren van het UDRP-beleid en -regels. Het heeft WIPO Aanvullende Regels ontwikkeld voor Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy die het UDRP-beleid en de Regels aanvullen.

Wie kan de administratieve procedure van de UDRP gebruiken?

Elke persoon of bedrijf in de wereld kan een domeinnaamklacht indienen met betrekking tot een gTLD met behulp van de administratieve UDRP-procedure.

In het geval van een geschil waarbij een in een ccTLD geregistreerde domeinnaam betrokken is, kan de UDRP-administratieve procedure ook worden gebruikt, op voorwaarde dat de betrokken ccTLD-registratieautoriteit het UDRP-beleid op vrijwillige basis heeft aangenomen. Deze informatie staat in het overzicht van alle ccTLD’s waarvoor WIPO geschillenregelingsdiensten aanbiedt.

Welke soorten geschillen vallen onder de administratieve procedure van de UDRP?

Volgens § 4 (a) van het UDRP-beleid is de administratieve procedure van de UDRP alleen beschikbaar voor geschillen over een vermeende onrechtmatige registratie van een domeinnaam; dat wil zeggen, die aan de volgende criteria voldoen:

(i) de door de domeinnaam-registrant geregistreerde domeinnaam identiek of verwarrend vergelijkbaar is met een handelsmerk of servicemerk waarin de klager (de persoon of entiteit die de klacht indient) rechten heeft; en

(ii) de domeinnaamregistrant heeft geen rechten of legitieme belangen met betrekking tot de betreffende domeinnaam; en

(iii) de domeinnaam is geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt

Welke omstandigheden zijn aanwijzingen dat een domeinnaam is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt?

Bijvoorbeeld de volgende omstandigheden worden door een administratief panel als bewijs van de slechte trouwregistratie en het gebruik van een domeinnaam worden beschouwd:

(i) Omstandigheden die erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk werd geregistreerd of verworven met het doel de domeinnaamregistratie te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de klager die eigenaar is van het handelsmerk of dienstmerk of aan een concurrent van die klager, voor een kostbare vergoeding die de contante kosten van de domeinnaamhouder overschrijdt die rechtstreeks verband houden met de domeinnaam; of

(ii) de domeinnaam werd geregistreerd om te voorkomen dat de eigenaar van het handelsmerk of dienstmerk het merk weerspiegelt in een overeenkomstige domeinnaam, op voorwaarde dat de domeinnaamregistrant zich in een patroon van dergelijk gedrag heeft begeven; of

(iii) de domeinnaam werd voornamelijk geregistreerd met het doel de activiteiten van een concurrent te verstoren; of

(iv) Door de domeinnaam te gebruiken, probeerde de domeinnaamregistrant met opzet om financieel gewin internetters naar de website van de registrant of een andere online locatie aan te trekken, door verwarring te creëren met het merk van de klager wat betreft de bron, sponsorschap , affiliatie of goedkeuring van de website of locatie van de registrant of van een product of dienst op de website of locatie van de registrant.

De bovenstaande voorbeelden zijn niet exclusief en er kunnen andere omstandigheden zijn die de registratie en het gebruik van een domeinnaam te kwader trouw aantonen.

Wat zijn de voordelen van de administratieve procedure van de UDRP?

Het belangrijkste voordeel van de administratieve UDRP-procedure is dat het doorgaans een snellere en goedkopere manier is om een ​​geschil met betrekking tot de registratie en het gebruik van een internetdomeinnaam op te lossen dan naar de rechtbank te gaan. Bovendien zijn de procedures aanzienlijk informeler dan rechtszaken en zijn de besluitvormers experts op gebieden als internationaal merkenrecht, domeinnaamproblemen, elektronische handel, internet en geschillenbeslechting. Het heeft ook een internationaal bereik: het biedt één mechanisme voor het oplossen van een domeinnaamgeschil, ongeacht waar de registrar of de domeinnaamhouder of de klager zich bevindt.

Als ik de administratieve procedure van de UDRP gebruik, kan ik dan nog steeds naar de rechter stappen?

Ja. Paragraaf 4 (k) van het UDRP-beleid bepaalt dat de verplichte administratieve procedure-eis noch de domeinnaamregistrant (Respondent) noch de derde (aanklager) belet het geschil voor te leggen aan een bevoegde rechtbank voor onafhankelijke oplossing. Het is mogelijk dat een partij een rechtszaak voor de rechtbank begint voordat een administratieve procedure wordt gestart. Een partij kan ook een rechtszaak starten nadat de administratieve procedure is afgesloten als zij niet tevreden is met de uitkomst.

Paragraaf 18 van de UDRP-regels zet uiteen welke maatregelen een administratief panel kan nemen als een gerechtelijke procedure vóór of tijdens een administratieve procedure wordt ingeleid.

Kan ik de UDRP-administratieve procedure gebruiken voor een geschil waarbij een domeinnaam is geregistreerd die is geregistreerd in een topdomein op landcode?

Ja, op voorwaarde dat de domeinnaamregistratieovereenkomst voor de betreffende domeinnaam specifiek het UDRP-beleid omvat. Dit is het geval voor bepaalde ccTLD’s die het UDRP-beleid op vrijwillige basis hebben aangenomen.

Kan ik de administratieve procedure van de UDRP gebruiken om een ​​rechtszaak aan te spannen tegen de registrar waarmee ik de domeinnaam heb geregistreerd?

Nee. De administratieve procedure van de UDRP is alleen beschikbaar om geschillen tussen een derde partij over een onrechtmatige registratie van een domeinnaam (zie hierboven) en de domeinnaamregistrant op te lossen.

Kan ik als domeinnaamhouder de administratieve procedure van de UDRP gebruiken om een ​​rechtszaak aan te spannen tegen iemand die heeft gedreigd mij te vervolgen en mijn domeinnaam te verwijderen?

Nee. De administratieve procedure van de UDRP is alleen beschikbaar voor het oplossen van geschillen die zijn aangespannen of zijn begonnen door een derde partij met betrekking tot een onrechtmatige registratie van een domeinnaam tegen een domeinnaamregistrant.

B. Overzicht van de administratieve procedure van de UDRP

Wat zijn de verschillende fasen in de administratieve procedure van de UDRP?

De vijf basisfasen in een administratieve UDRP-procedure zijn:

(1) Het indienen van een Klacht bij een ICANN-erkende geschillenbeslechtingsdienstverlener gekozen door de Klager, zoals het WIPO-Centrum;

(2) Het indienen van een Reactie door de persoon of entiteit tegen wie de Klacht werd ingediend;

(3) De benoeming door de gekozen geschillenbeslechtingsdienstverlener van een administratief panel van een of drie personen die het geschil zullen beslechten;

(4) de afgifte van het besluit van het beheerspanel en de kennisgeving van alle relevante partijen; en

(5) De uitvoering van het besluit van het administratief panel door de betrokken registrar (s) moet er een beslissing zijn dat de betreffende domeinnaam (en) worden geannuleerd of overgedragen.

Hoe lang duurt de administratieve procedure van de UDRP?

De administratieve procedure moet normaliter worden voltooid binnen 60 dagen na de datum waarop het WIPO-centrum de klacht ontvangt.

Hoeveel kost de administratieve procedure van de UDRP?

Voor een zaak die is ingediend bij het WIPO-centrum met tussen 1 en 5 domeinnamen, dat door één panellid moet worden beslist, bedraagt ​​de vergoeding USD 1500. Voor een zaak die door 3 panelleden moet worden beslist, bedraagt ​​de vergoeding USD 4000.

Voor een zaak tussen 6 en 10 domeinnamen die door één panellid wordt bepaald, bedraagt ​​de vergoeding USD 2000 en USD 5000 voor een zaak die door 3 panelleden moet worden beslist.

Het zijn de partijen die beslissen of de zaak voor 1 of 3 panelleden moet worden voortgezet.

De klager is verantwoordelijk voor het betalen van de totale kosten. De enige keer dat de verweerder in de kosten moet delen, is wanneer de verweerder ervoor kiest de zaak door 3 panelleden te laten beslissen en de aanklager voor één panellid heeft gekozen

Is de administratieve UDRP-procedure vertrouwelijk?

Na het formele begin van een administratieve procedure publiceert het WIPO-centrum op haar website de domeinnaam (en) in kwestie, de datum van de formele aanvang van de administratieve procedure en de status van de zaak. Het WIPO Center stelt op zijn website ook de beslissingen beschikbaar die zijn gemaakt onder het UDRP-beleid in overeenstemming met paragraaf 16 van de UDRP-regels, op zaaknummer of op onderwerp via een doorzoekbare index.

Het WIPO-centrum zal normaal gesproken geen andere informatie over de procedure vrijgeven.

In welke taal wordt de administratieve procedure van de UDRP uitgevoerd?

Volgens Paragraaf 11 van de UDRP-regels, tenzij de partijen bij een administratieve procedure anders overeenkomen, of de Registratieovereenkomst die betrekking heeft op de betreffende domeinnaam, anders bepaalt, is de taal van de administratieve procedure gewoonlijk de taal van de relevante Registratieovereenkomst . Het administratieve panel kan echter een andere taal aanwijzen, rekening houdend met de omstandigheden van de administratieve procedure (bijvoorbeeld de nationaliteit van de partijen, de taal van de documentatie). Het administratieve panel heeft ook de bevoegdheid om partijen te bevelen om documenten te vertalen die niet in de taal van de administratieve procedure staan.

Zijn persoonlijke hoorzittingen vereist in de administratieve procedure van de UDRP?

Er zijn geen persoonlijke hoorzittingen zijn (met inbegrip van hoorzittingen via teleconferentie, videoconferentie en webconferentie), tenzij het administratief panel slechts bij wijze van uitzondering bepaalt dat een hoorzitting nodig is om om zijn beslissing te nemen.

C. Klacht voorbereiden en indienen

Aan welke serviceafdeling voor geschillenbeslechting dien ik mijn klacht in?

De klacht kan worden ingediend bij een geaccrediteerde service provider voor geschillenbeslechting. Voor de gTLD’s zijn deze providers geaccrediteerd door ICANN. Voor de ccTLD’s waarop het UDRP-beleid van toepassing is, zijn zij geaccrediteerd door de administratie van de ccTLD in kwestie. De Klacht moet niet alleen voldoen aan de vereisten die zijn gespecificeerd in de UDRP-regels, maar ook aan de vereisten die zijn gespecificeerd in de aanvullende regels van de gekozen Provider, indien aanwezig.

Het WIPO Center was de eerste provider die werd geaccrediteerd door ICANN en de eerste die zaken ontving onder het UDRP-beleid. Haar expertise om domeinnaamgeschillen te beheren komt voort uit haar betrokkenheid bij het internationale proces uitgevoerd door de WIPO op verzoek van haar lidstaten die leidden tot het UDRP-beleid en -regels. Het WIPO-centrum heeft ook specialistische kennis op het gebied van intellectuele eigendom en ruime ervaring met het beheer van geschillenbeslechting in het algemeen.

Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht moet in elektronische vorm worden ingediend in overeenstemming met paragraaf 3 (b) van de UDRP-regels en 12 (a) van de WIPO Aanvullende regels. Om elektronische archivering te vergemakkelijken, biedt het WIPO Center de volgende opties:

download en vul het model Klacht als een Word-document in om als e-mailbijlage in te dienen bij domain.disputes@wipo.int; of
het online invullen en online verzenden van een elektronisch formulier van het model Klacht.
Raadpleeg de indieningsrichtlijnen voor meer informatie.

In welke taal moet de klacht worden ingediend?

Tenzij de Klager en de Verweerder anders overeenkomen, of indien anderszins bepaald in de Registratieovereenkomst, moet de Klacht normaal gesproken in dezelfde taal zijn als de Registratieovereenkomst. Het Administratieve Panel kan bijlagen bestellen die niet in dezelfde taal zijn opgesteld als de Registratieovereenkomst die volledig of gedeeltelijk door en ten koste van de indienende partij moet worden vertaald.

Moet de klacht worden opgesteld en ingediend door een advocaat?

De hulp van een advocaat is nuttig, maar is niet verplicht.

Welke informatie moet in de Klacht worden opgenomen?

De informatie die moet worden opgenomen in de Klacht wordt beschreven in Paragraaf 3 van de UDRP-regels. Daarnaast heeft het WIPO-centrum een ​​model Klacht- en indieningsrichtlijnen opgesteld die dienen als een checklist van elementen die in een Klacht moeten worden opgenomen. Om partijen te helpen bij het voorbereiden van hun bijdragen, stelt het WIPO-centrum ook een online index beschikbaar van beslissingen die zijn gegeven onder het UDRP-beleid, evenals een jurisprudentieel overzicht.

Kan een klacht meer dan één domeinnaam bevatten?

Ja. De klacht kan betrekking hebben op meer dan één domeinnaam, zolang de persoon of entiteit die de registrant is van de domeinnamen die in de klacht zijn vermeld, dezelfde is.

Moet de klacht worden gecertificeerd of zijn er notariële akten?

Nee.

Moeten er betalingen worden gedaan bij het indienen van de klacht?

Ja. De toepasselijke vergoeding die is gespecificeerd in de Tarievenlijst van het WIPO Center moet samen met de Klacht worden ingediend.

Is de aanklager verplicht om een ​​kopie van de klacht naar de verweerder te sturen?

Naar aanleiding van bijgewerkte UDRP-regels die van kracht zijn vanaf 31 juli 2015, dient een kopie van de Klacht alleen te worden verzonden naar het WIPO-centrum op domain.disputes@wipo.int en de betrokken Registrar (s).

Welke contactgegevens moeten worden gebruikt wanneer de klacht naar de betrokken registerhouder (s) wordt verzonden en welke communicatiemethoden moeten worden gebruikt?

Naast het indienen van de Klacht bij het WIPO-centrum, vereisen de WIPO Aanvullende Regels dat een kopie van de Klacht naar de betrokken registrar (s) wordt gestuurd. De klager dient het WIPO-centrum ook te melden dat de klacht feitelijk naar de betrokken registrar (s) is verzonden. Bepaalde registrars hebben specifieke contactgegevens vastgesteld die voor deze doeleinden moeten worden gebruikt, die kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de betreffende registrar (s).

Waar kan ik informatie krijgen over wie de registrant van een domeinnaam is?

Bepaalde registratie-informatie kan worden verkregen voor domeinnamen die zijn geregistreerd in de gTLD’s door een “Whois” -zoekactie uit te voeren, met name op http://www.internic.net/whois.html. Voor ccTLD’s, of voor extra informatie, kan de Whois-service van de betrokken registrar worden gebruikt (toegankelijk via de website van de registrar).

D. Een reactie voorbereiden en indienen

Is het indienen van een reactie verplicht?

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst die de domeinnaamregistrant is aangegaan bij het registreren van de domeinnaam, moet de registrant zich onderwerpen aan de administratieve procedure. De verweerder heeft 20 dagen vanaf de begindatum van de administratieve procedure om een ​​reactie in te dienen.

Hoeveel dagen moet een respondent een reactie indienen?

Volgens § 5 (a) van de UDRP-regels moet de verweerder zijn antwoord indienen binnen 20 dagen na het begin van de administratieve procedure. Een administratieve procedure wordt geacht formeel te zijn begonnen zodra de geschillenbeslechtingsdienstaanbieder de Klacht formeel heeft aangemeld in overeenstemming met paragraaf 2 (a) van de UDRP-regels.

Wat gebeurt er als een antwoord niet op tijd wordt ingediend of niet wordt ingediend?

Als de verweerder zijn reactie (inclusief eventuele betaling die vereist is) niet binnen de gestelde termijn indient, wordt de verweerder als standaard beschouwd. Ondanks de standaardinstelling van de respondent, zal het WIPO-centrum doorgaan met het benoemen van het administratieve paneel. Het panel wordt op de hoogte gebracht van de standaardinstelling van de respondent. Hij beslist het geschil op basis van de informatie waarover het beschikt en kan dergelijke conclusies trekken die het passend acht omdat de respondent niet tijdig reageert.

In welke taal moet de respons worden gegeven?

Tenzij de Klager en de Verweerder anders overeenkomen, of indien anderszins bepaald in de Registratieovereenkomst, moet de Reactie normaal gesproken in dezelfde taal zijn als de Registratieovereenkomst. Het Administratieve Panel kan bijlagen bestellen die niet in dezelfde taal zijn opgesteld als de Registratieovereenkomst die volledig of gedeeltelijk door en ten koste van de indienende partij moet worden vertaald.

Moet de reactie worden ingediend door een advocaat?

Hoewel de hulp van een advocaat nuttig kan zijn, hoeft de reactie niet te worden voorbereid of ingediend door een advocaat.

Welke informatie zou in de Response moeten worden opgenomen?

De informatie die moet worden opgenomen in de Response wordt beschreven in paragraaf 5 van de UDRP-regels. Daarnaast heeft het WIPO-centrum een ​​modelantwoord- en registratierichtlijnen opgesteld die dienen als een checklist van de elementen die moeten worden opgenomen in de respons. Om partijen te helpen bij het voorbereiden van hun bijdragen, stelt het WIPO-centrum ook een online index beschikbaar van beslissingen die zijn gegeven onder het UDRP-beleid, evenals een jurisprudentieel overzicht.

Hoe kan ik bij het voorbereiden van mijn Response mijn rechten op en legitieme belangen in de domeinnaam die het onderwerp is van de Klacht aantonen?

In lid 4, onder c), van het UDRP-beleid staat dat een van de volgende omstandigheden, met name maar zonder beperking, die door het administratief panel worden aangetroffen om te worden bewezen op basis van de beoordeling van al het bewijsmateriaal, de rechten van de registrant van de domeinnaam of legitiem moet aantonen belangen in verband met de domeinnaam in de zin van § 4 (a) (ii) van het beleid:

(i) vóór elke kennisgeving aan de domeinnaamregistrant van het geschil, het gebruik door de registrant van, of aantoonbare voorbereidingen voor gebruik, de domeinnaam of een naam die overeenkomt met de domeinnaam in verband met een bonafide aanbod van goederen of diensten; of

(ii) de domeinnaamregistrant (als individu, bedrijf of andere organisatie) algemeen bekend is onder de domeinnaam, zelfs als de registrant geen handelsmerk- of servicemerkrechten heeft verworven; of

(iii) de domeinnaamregistrant maakt een legitiem niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam, zonder de bedoeling om commercieel gewin misleidend af te leiden bij consumenten of om het betreffende handelsmerk of dienstmerk aan te tasten.

Moet de respons worden gecertificeerd of notarieel zijn?

Nee.

Moeten er kosten worden betaald bij het indienen van een reactie?

De enige keer dat een vergoeding door de verweerder moet worden betaald, is wanneer de aanklager ervoor kiest om de zaak door één panellid te laten beslissen, maar de verweerder geeft er de voorkeur aan dat de zaak door drie panelleden wordt beslist. In dergelijke gevallen wordt de toepasselijke vergoeding gelijkelijk verdeeld tussen de aanklager en de verweerder. De verweerder moet zijn betaling samen met zijn antwoord indienen. Als dit niet het geval is, wordt de verweerder als standaard beschouwd en kan het Centrum de toewijzing van het aantal panelleden negeren door de respondent.

Hoe dien ik een reactie in?

Volgens de UDRP-regels moet een reactie elektronisch worden ingediend.

Welke contactgegevens moeten worden gebruikt bij het verzenden van het antwoord aan de klager en welke communicatiemethoden moeten worden gebruikt?

De Reactie moet elektronisch worden ingediend, inclusief alle bijlagen bij de Klager en bij het Centrum.

Moet de reactie naar de registrar (s) worden verzonden?

Nee.

E. De rol van het administratieve panel

Wat is een administratief panel?

Een administratief panel bestaat uit een of drie onafhankelijke en onpartijdige personen die zijn aangesteld door de serviceprovider voor geschillenbeslechting die is geselecteerd om het geschil in overeenstemming met het UDRP-beleid en -regels te beheren. Het administratieve panel is onafhankelijk van de dienstverlener voor geschillenbeslechting, ICANN, de betrokken registrar (s) en de partijen.

Wie zijn de panelleden?

De personen die op de lijst van Domain Name Panelists van het WIPO-centrum verschijnen, werden geselecteerd op basis van hun gevestigde reputatie van onpartijdigheid, degelijk oordeel en ervaring als besluitvormers, evenals hun inhoudelijke ervaring op het gebied van internationaal merkenrecht , elektronische handel en internet-gerelateerde kwesties. De lijst van het WIPO-centrum is internationaal, bestaande uit zo’n 400 panelleden uit meer dan 50 landen, van wie velen meertalig zijn.

Wanneer wordt het administratieve panel aangewezen?

Het Administratieve Panel wordt benoemd na het indienen van de Reactie, als deze is gedaan, of na de vervaldatum waarop de Reactie had moeten worden ingediend. In het geval van een administratieve procedure met één panelist zal het WIPO-centrum werken aan de benoeming van het administratieve panel binnen 5 dagen na het indienen van de respons of de responsdatum. In het geval van een administratief panel van drie personen zal het WIPO-centrum normaal gesproken het panel binnen 15 dagen na het indienen van de respons of de responsdatum aanwijzen.

Hoe wordt een administratief panel aangewezen?

Een administratief panel wordt door het WIPO-centrum als volgt aangesteld:

(i) Als zowel de aanklager als de verweerder aangeven dat zij wensen dat het geschil door één panellid wordt beslist, zal de panellid door het WIPO-centrum worden aangewezen uit de lijst met panelleden van domeinnamen.

(ii) Als de aanklager 3 panelleden aanwijst en de verweerder 1 panellid aanduidt, of andersom, dan zal het WIPO-centrum een ​​administratief panel van drie personen benoemen. Daarbij zal het WIPO-centrum proberen een van de kandidaten aan te wijzen die zijn voorgedragen door de aanklager en een van de kandidaten die zijn voorgedragen door de verweerder. Als dit niet mogelijk is, maakt het Center een passende afspraak in de lijst met Domain Name Panelists. De derde panellid of presidentieel panellid zal worden benoemd op basis van door de partijen aangegeven voorkeuren uit een lijst van 5 kandidaten die hun door het WIPO-centrum zijn aangeboden. (Als de verweerder een Panel met drie leden kiest, moet de respondent de helft van de toepasselijke kosten betalen, in alle andere situaties worden de kosten betaald door de aanklager.)

(iii) Als er geen Reactie wordt ingediend door de Verweerder, zal het WIPO-Centrum het Administratieve Panel benoemen overeenkomstig het aantal door de Klager aangewezen panelleden (d.w.z. 1 of 3). Indien de klager een panel met drie leden heeft aangewezen, zal het Centrum proberen een van de kandidaten aan te wijzen die door de klager zijn voorgedragen, bij gebreke waarvan hij de benoeming van de gepubliceerde lijst zal maken. Het maakt de benoeming van de andere twee panelleden uit de lijst met panelleden van domeinnamen.

F. Het besluit van het administratief panel

Welke beslissingen kan het Administratieve Panel nemen?

Slechts drie typen beslissingen kunnen door het administratieve panel worden genomen:

(i) in het voordeel zijn van de persoon of entiteit die de Klacht heeft ingediend en bevelen dat de betwiste domeinnaam (en) aan die persoon of entiteit worden overgedragen;

(ii) te beslissen ten gunste van de persoon of entiteit die de klacht heeft ingediend en te bevelen dat de betwiste domeinnaam (en) worden geannuleerd;

(iii) Beslis ten gunste van de domeinnaamregistrant (d.w.z. verloochen de gevraagde remedie). In dit verband moet het Panel, indien het concludeert dat het geschil niet binnen de reikwijdte van paragraaf 4 (a) van het UDRP-beleid valt, dit in zijn beslissing specificeren. Ook, als na onderzoek van de opmerkingen van de partijen, het panel constateert dat de klacht te kwader trouw is gebracht, moet het panel in zijn beslissing verklaren dat de klacht te kwader trouw is gebracht en een misbruik van de administratieve procedure vormt.

Kan het administratief panel geldbedragen toekennen?

Nee. Het Administratieve Panel kan geen geldoordelen of advocatenkosten toekennen.

Hoe lang duurt het om een ​​beslissing te nemen?

Paragraaf 15 (b) van de UDRP-regels bepaalt dat, bij ontstentenis van uitzonderlijke omstandigheden, het Administratieve Panel binnen veertien dagen na zijn benoeming zijn beslissing over de Klacht doorzendt aan het WIPO-centrum.

Hoe wordt een besluit van het bestuurspanel geïmplementeerd?

Een beslissing van het administratief panel wordt geïmplementeerd door de registrar waarmee de betwiste domeinnaam wordt geregistreerd op het moment dat de beslissing wordt genomen.

In overeenstemming met Paragraaf 4 (k) van het UDRP-beleid is de registrar vereist om de beslissing van het Panel uit te voeren binnen 10 werkdagen nadat het een kennisgeving van de beslissing van de dienstverlener voor geschillenbeslechting heeft ontvangen, behalve als de registrar juiste informatie van de domeinnaam ontvangt registrant (verweerder) in die periode van 10 dagen dat het de beslissing voor de rechter betwist (zie hieronder).

Elke registrar stelt zijn eigen richtlijnen vast met betrekking tot de implementatie van de overdracht of annulering van een domeinnaamregistratie op basis van een beslissing van een administratief panel.

Is het mogelijk om een ​​beslissing van het bestuurspanel aan te vechten?

Ja. Paragraaf 4 (k) van het Beleid staat een domeinnaamregistrant toe die verliest in de Administratieve Procedure om de beslissing van het Administratieve Panel aan te vechten door een rechtszaak in te stellen bij bepaalde rechtbanken. Zoals hierboven vermeld, zullen de betrokken registrar (s) het besluit van het Panel implementeren binnen 10 werkdagen nadat het de beslissing van de dienstverlener voor geschillenbeslechting heeft ontvangen, tenzij het van de registrant gedurende die periode van 10 dagen officiële documentatie ontvangt (zoals een kopie van een klacht, afgestempeld door de griffier) ​​dat de registrant een rechtszaak tegen de aanklager is begonnen in een rechtsgebied waartoe de klager krachtens § 3 (b) (xiii) van de UDRP-regels heeft ingediend, dat wil zeggen: een “wederzijdse jurisdictie” (zie hieronder).

De betrokken registrar zal dan geen verdere actie ondernemen totdat hij ontvangt:

(i) voldoende bewijs van een oplossing van het geschil tussen de partijen; of

(ii) Bevredigend bewijs dat de rechtszaak van de domeinnaamhouder is afgewezen of ingetrokken; of

(iii) Een kopie van een bevel van de rechtbank waarin de rechtszaak is aangespannen door de rechtszaak af te wijzen of door te bevelen dat de domeinnaamregistrant niet het recht heeft om de domeinnaam te blijven gebruiken.

Wat wordt bedoeld met “wederzijdse jurisdictie”?

De wederzijdse jurisdictie wordt in de UDRP-regels gedefinieerd als een rechtbankjurisdictie op de locatie van ofwel (a) het hoofdkantoor van de registrar (op voorwaarde dat de domeinnaamregistrant in de registratie-overeenkomst bij die jurisdictie heeft ingediend voor gerechtelijke beslechting van geschillen over of voortvloeiend uit het gebruik van de domeinnaam) of (b) het adres van de domeinnaamregistrant zoals getoond voor de registratie van de domeinnaam in de WHOIS-database van de betreffende registerhouder op het moment dat de Klacht wordt ingediend bij een dienstverlener voor geschillenbeslechting.

Zijn de beslissingen van het administratief panel beschikbaar voor het publiek?

Ja. Volgens paragraaf 16 (b) van de regels is een dienstverlener voor geschillenbeslechting verplicht om alle beslissingen op het internet openbaar te maken, tenzij een administratief panel in uitzonderlijke omstandigheden anders beslist. Beslissingen van het WIPO-beheerspanel zijn toegankelijk via de website van het WIPO-centrum. Een online index van de beslissingen per domeinnaamcategorie, procedureel of inhoudelijk probleem is ook beschikbaar. Het centrum stelt ook een jurisprudentieel overzicht beschikbaar.

Wat gebeurt er als de partijen tijdens de procedure tot een akkoord komen over hun geschil?

Naar aanleiding van bijgewerkte UDRP-regels die van kracht zijn vanaf 31 juli 2015, (zie paragraaf 17), kan een UDRP-procedure worden opgeschort om een ​​vaststellingsovereenkomst tussen de partijen ten uitvoer te leggen. Ingevolge de aanvullende regels van de WIPO die op 31 juli 2015 van kracht zijn, als de partijen overeenstemming bereiken over een regeling vóór de aanstelling van het panel, moeten zij het WIPO-centrum informeren over een dergelijke regeling door het standaard afwikkelingsformulier in te dienen. Een e-mailversie van het standaard schikkingsformulier van het centrum is ook beschikbaar op aanvraag. In het geval van een schikking, indien een administratief panel nog niet is benoemd, heeft de klager recht op een gedeeltelijke terugbetaling van zijn indieningskosten.

G. De rol van de griffier

Wat is de rol van de registrar in de administratieve procedure?

Behalve zoals hieronder beschreven, neemt en neemt de registrar niet deel aan het beheer of de uitvoering van de administratieve procedure.

De rol van de registrar in de administratieve procedure is als volgt:

(i) Om gevraagde informatie aan het WIPO-centrum te verstrekken, inclusief bevestiging dat de betwiste domeinnaam is geregistreerd, dat het is geregistreerd door de persoon of entiteit die als de verweerder in de klacht is geïdentificeerd, met de contactgegevens van de respondent en, indien nodig , de registratieovereenkomst en bijbehorende documenten;

(ii) om de overdracht aan een derde van een domeinnaamregistratie te voorkomen nadat een Administratieve Procedure is begonnen; en

(iii) Het besluit van het administratief panel implementeren.

H. De rol van het WIPO arbitrage- en bemiddelingscentrum

Wat is de rol van het WIPO Arbitration and Mediation Center in een administratieve procedure?

De taak van het WIPO-centrum is om de procedure te beheren, wat inhoudt dat wordt geverifieerd of de Klacht voldoet aan de formele vereisten van het UDRP-beleid en -regels en aanvullende WIPO-regels, en dat deze coördineert met de betrokken registrar (s) om te verifiëren dat de benoemde Verweerder de feitelijke persoon is. registrant van de betreffende domeinna (a) m (en), controle van de contactgegevens van de respondent, melding van de klacht aan de verweerder, verzending van zaakgerelateerde meldingen, aanstelling van het administratieve panel en anderszins zorgen dat de administratieve procedure soepel en snel verloopt.

Het centrum is onafhankelijk en onpartijdig. Het beslist niet over het geschil tussen de partijen. Als bestuursorgaan kan het algemene informatie verstrekken over de procedurele aspecten van het UDRP-beleid en -regels en aanvullende WIPO-regels, maar kan het geen mening geven over de sterke en zwakke punten van het geval van een partij.

Wat is een casusbeheerder?

De WIPO-casusbeheerder is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het beheer van de zaakprocedures, inclusief alle administratieve zaken met betrekking tot het geschil en de communicatie met het administratieve panel. De casusbeheerder kan administratieve bijstand verlenen aan het panel, maar heeft geen inhoudelijke beslissingsbevoegdheid.

WIPO Case Beheerders hebben vaak een juridische achtergrond, spreken meerdere talen en hebben ervaring met internationale geschillenbeslechting en domeinnamen.

Wat is de Compliance Beoordeling van Formaliteiten?

De Compliance Beoordeling van Formaliteiten is een controle door het WIPO-centrum van de Klacht om te verzekeren dat het voldoet aan alle formele vereisten uiteengezet in de UDRP Beleid en Regels en WIPO Aanvullende Regels. Voorbeelden van de items die door het Centrum zijn gecontroleerd, zijn onder meer: ​​of de Klacht ook de Doorzendbrief voor klachten bevat; in het algemeen, of de Klacht alle items bevat die zijn opgesomd in Paragraaf 3 (b) van de UDRP-regels; en of de betaling in het juiste bedrag is gedaan.

I. Kosten

Wat zijn de kosten van het WIPO-centrum voor een domeinnaamgeschil?

Voor een zaak tussen 1 en 5 domeinnamen is de vergoeding voor een zaak die door één panellid moet worden bepaald USD1500 en USD4000 voor een zaak die door 3 panelleden moet worden beslist.

Voor een zaak tussen 6 en 10 domeinnamen is de vergoeding voor een zaak die door één panellid moet worden vastgesteld USD 2000 en USD 5000 voor een zaak die door 3 panelleden moet worden beslist.

De klager is verantwoordelijk voor het betalen van de totale kosten. De enige keer dat de verweerder in de kosten moet delen, is wanneer de verweerder ervoor kiest de zaak door 3 panelleden te laten beslissen en de aanklager voor één panellid heeft gekozen.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het Panel of het WIPO-centrum de partijen vragen om extra betalingen te doen om de kosten van de administratieve procedure te dekken.

 

Hulp nodig bij het claimen van een domeinnaam? Bel of mail LAWFOX: 013-207 7 107 / info@lawfox.nl. Rechtstreeks contact met de auteur van dit stuk? 06-83611360 / sjors@lawfox.nl.

Gerelateerde berichten