Blog

Australische bitcoin “uitvinder” doet octrooiaanvraag voor technologie

Volgens persbureau Reuters zou Craig Wright, de Australiër die claimt de uitvinder te zijn van bitcoin, de cryptocurrency en de onderliggende techniek proberen te patenteren. Het zou gaan een enorme hoeveelheid octrooiaanvragen van een bedrijf dat verbonden is aan Wright. De octrooiaanvraag kan grote gevolgen hebben voor bitcoin en de onderliggende blockchain technologie als de octrooien worden toegewezen.

Wie is Satoshi Nakamoto?

De Australiër Craig Wright claimde aan het begin van dit jaar de uitvinder te zijn van bitcoin. Dit bericht werd echter met grote scepsis ontvangen. Een grote reden hiervoor is dat Wright geen sluitend bewijs heeft kunnen leveren dat hij achter de identiteit van de anonieme bitcoin-bedenker Satoshi Nakamoto zit. Hij was voornemens om publiekelijk cryptografisch bewijs te leveren van het zijn van Satoshi Nakamoto, maar kwam hier later op terug.

Nu blijkt Wright dus een octrooiaanvraag te hebben ingediend voor de bitcoin en blockchain-technologie.

Bitcoin en blockchain

Bitcoin is een vorm van elektronisch geld (cryptocurrency) en is bedacht door iemand die achter het pseudoniem Satoshi Nakomoto schuilgaat. Bitcoin is een digitale decentrale munteenheid die draait op de blockchain-technologie. Deze technologie is veel meer dan alleen bitcoin en maakt het mogelijk dat twee bij elkaar onbekende partijen – zonder tussenkomst van een derde – een betrouwbare (niet meer te veranderen) transactie kunnen doen. Naast bitcoin kent de blockchain-technologie ook andere toepassingen. Zo bestaat er onder meer het platform “Ethereum” dat slimme contracten (smart contracts) draait op de blockchain. Doordat deze slimme contracten op een blockchainplatform draaien kunnen contracten worden gesloten tussen twee bij elkaar onbekende partijen.

Octrooi

Het octrooirecht omvat het exclusieve recht om een uitvinding te mogen maken, te gebruiken of te verkopen. Het octrooirecht biedt een grotere bescherming dan bijvoorbeeld het auteursrecht. Het auteursrecht beschermt alleen een bepaalde uitwerking van een idee, het octrooirecht daarentegen beschermt het idee an sich. Een andere uitwerking van hetzelfde idee kan dus ook een inbreuk op het octrooirecht opleveren.

Om een octrooirecht te krijgen, moet door de uitvinder een aanvraag worden gedaan met de beschrijving van de uitvinding. Dat kan ook software zijn. Indien de uitvinding nieuw en inventief (“niet voor de hand liggend”) is, krijgt hij een octrooi op de uitvinding. In beginsel kan alleen de uitvinder een octrooi aanvragen, Wright zal dus wel moeten bewijzen dat hij daadwerkelijk de uitvinder is van de technologieën.

Gevolgen

Degene die het octrooirecht heeft zoals gezegd onder meer het exclusieve recht om de uitvinding te gebruiken. Er kan echter aan een derde een (gebruiks)licentie worden verleend  door de octrooihouder. Tegen betaling kan deze derde dan toch gebruik maken van de uitvinding. Het gevolg is dat het gebruik van de technologieën – door een ander dan de octrooihouder – een stuk duurder zal gaan worden. Investeren in bitcoin en blockchain technologie wordt op deze manier minder aantrekkelijk.

Gerelateerde berichten