Blog

Auteursrecht op games

Op NU.nl las ik dat de maker van een game – PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) – de maker van een andere game – Fortnite – aanklaagt vanwege een schending van haar auteursrechten. Uit het bericht begrijp ik dat de maker van PUBG meent dat Fortnite het spelprincipe van PUBG namaakt.

In beide games worden de spelers met een parachute uit een vliegtuig op een eiland gedropt. Op dat eiland moeten de spelers zoeken naar wapens. De speler die als laatste op het eiland overleeft, wint het de game.

In dit geval is de rechtszaak aangespannen in Zuid-Korea. Maar het geeft wel aanleiding te bloggen over hoe het auteursrecht op games in Nederland eigenlijk is geregeld.

Het auteursrecht

Auteursrecht

In Nederland is het auteursrecht geregeld in de Auteurswet (Aw). Het auteursrecht geeft de maker van een werk auteursrechten, indien dat werk een “eigen oorspronkelijk karakter heeft” en “het persoonlijk stempel van de maker” draagt. Simpel gezegd, dient uit een werk te blijken dat creatieve keuzes zijn gemaakt en dat het werk een intellectuele schepping van de maker is. In beginsel kunnen alle werken auteursrechtelijk beschermd zijn. Denk hierbij aan foto’s, afbeeldingen, teksten, films en websites. Maar ook aan software, waaronder games.

Auteursrecht op games

Een game bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder uit de programmatuur, grafische elementen, de verhaallijn, het spelprincipe en het voorbereidend ontwerpmateriaal.

Een game is software. Naast de specifieke bepalingen uit de Auteurswet, is daarom ook de Softwarerichtlijn relevant. Hieronder wordt ingegaan op de auteursrechtelijke bescherming van de verschillende onderdelen van games.

Programmatuur

Een game bestaat uit programmatuur, waaronder uit een broncode (source code) en objectcode (executable code).
In de broncode staan instructies die de knowhow van de maker, algoritmen en probleemoplossingen weergeven. De broncode bepaalt hoe de game is opgebouwd.
Voordat de broncode door een computer kan worden uitgevoerd, dient deze te worden “vertaald” in een uitvoerbare code. Dit is de objectcode.

Zowel de broncode als de objectcode van een game kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd, indien deze creatief en origineel zijn.

Grafische elementen

De grafische elementen van een game die creatief en oorspronkelijk zijn, kunnen tevens auteursrechtelijk zijn beschermd. Het moet daarbij gaan om grafische elementen die niet functioneel zijn bepaald. Voor wat betreft functioneel bepaalde elementen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan menu-opties in een interface. Dit soort functioneel bepaalde elementen zijn niet beschermd onder het auteursrecht.

Spelprincipe

Ideeën zijn niet beschermd onder het auteursrecht. Hoe origineel en creatief ook. Indien een spelprincipe slechts een idee is, dan geniet deze dus geen auteursrechtelijke bescherming. Alleen de specifieke uitwerking die aan de game is gegeven, kan auteursrechtelijk zijn beschermd. Wanneer het idee is uitgewerkt in een concept, dan kan dit concept wel auteursrechtelijk zijn beschermd. De mate van uitgewerktheid is hierbij van doorslaggevend belang.

Verhaallijn

Een algemene verhaallijn van een game geniet in beginsel geen auteursrechtelijke bescherming, omdat deze een onvoldoende eigen karakter zal hebben. Toch kan een meer uitgewerkte verhaallijn wel aan de auteursrechtelijke toets voldoen, en dus auteursrechtelijk zijn beschermd. Het maken van een harde grens hierin is onmogelijk. Per geval zal dit moeten worden beoordeeld met inachtneming van de mate van uitgewerktheid van de verhaallijn en de eventuele aanwezigheid van al bestaande elementen.

Voorbereidend ontwerpmateriaal

Uit de Softwarerichtlijn volgt dat ook het voorbereidend ontwerpmateriaal van de software beschermd kan zijn. Hiervoor is vereist dat het voorbereidend materiaal “van dien aard is dat het later tot zulk een programma kan leiden”.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat indien er nog een programmeerslag met creatieve stappen nodig is, dat dan geen sprake van voorbereidend ontwerpmateriaal in de zin van de Softwarerichtlijn. Dit voorbereidend ontwerpmateriaal kan namelijk niet leiden tot (reproductie van) de software. Dit materiaal is dus niet beschermd onder het auteursrecht. Op deze wijze wordt voorkomen dat ideeën met een omweg – als voorberidend materiaal – toch auteursrechtelijk zouden zijn beschermd.

Conclusie

Kortom, naar Nederlands recht kunnen in elk geval de code en de creatieve grafische elementen van een game auteursrechtelijk zijn beschermd. Ook het voorbereidend ontwerpmateriaal kan zijn beschermd, indien dit materiaal tot (reproductie van) de game kan leiden. De verhaallijn kan tevens zijn beschermd, indien deze in zekere mate is uitgewerkt. Voor een idee van een game is geen auteursrechtelijke bescherming mogelijk. Het auteursrecht beschermt namelijk alleen de specifieke uitwerking van een idee.

Gerelateerde berichten