Blog

LAWFOX over ‘bewijsbeslag in de cloud’ in boek Beslag- en executierecht

Voor het boek “Compendium Beslag- en executierecht” hebben wij, Nick Vrugt en Wouter Dammers, van LAWFOX een bijdrage geleverd over bewijsbeslag in de cloud. Vandaag is het boek gepresenteerd. Wij delen onze bijdrage hierbij graag met jullie.

Herziening van het beslag- en executierecht

Directe aanleiding voor het Compendium Beslag- en executierecht was het concept wetsvoorstel Herziening beslag- en executierecht. De titel van het concept wetsvoorstel is vertekenend, want van een herziening is nu juist geen sprake. Slechts een zeer beperkt aantal onderwerpen wordt aangepakt. Ook het bewijsbeslag in de cloud wordt bijvoorbeeld, helaas, niet aangepakt.

Compendium beslag- en executierecht

De auteurs van de verschillende hoofdstukken benoemen in het compendium de tekortkomingen van het huidige recht die zij in de praktijk ervaren en komen met oplossingen en slimme vondsten. De bijdragen variëren van opiniërende artikelen tot beschouwende overzichtsartikelen. Zo geven wij de regels weer omtrent bewijsbeslag in de cloud, en bespreken we de praktische knelpunten daarbij.

Het compendium is daarmee de meest uitgebreide bundel die ooit over dit vakgebied is verschenen en daarmee onmisbaar voor wetenschap, rechtspraak en rechtspraktijk.

bewijsbeslag in de cloud

De bundel is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking van ruim 70 wetenschappers, rechters, advocaten en deurwaarders. De bundel is de meest omvangrijke bundel die in Nederland over dit vakgebied is gepubliceerd. Auteurs van verschillende disciplines behandelen alle relevante onderwerpen in tientallen bijdragen, zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk perspectief.

Beslag- en executierecht in IT- en IE-zaken

Onder meer bevat het compendium de volgende bijdragen die raakvlakken hebben met onze praktijk:

 • ontwikkelingen op het gebied van e-justice,
 • toegang tot informatie en privacybescherming,
 • het oplossen van geschillen het het toewerken naar deëscalatie,
 • informatiebevoegdheid en informatieplichten,
 • de proceskostenveroordeling in IE-zaken,
 • grensoverschrijdende beslagleggingen,
 • executie van het aandeel in een vennootschap onder firma,
 • executoriale veiling van roerende zaken via internet,
 • beslag op en executie van domeinnaamrechten en bitcoins
 • bankbeslag,
 • inzage na bewijsbeslag,
 • beslag op economisch eigendom,
 • cross-border bewijsbeslag in intellectueeleigendomsrechtszaken,

en uiteraard ook onze bijdrage:

Bewijsbeslag in de cloud

Technologische ontwikkelingen brengen steeds nieuwe juridische vragen mee. Eén van die technologische ontwikkelingen is de verschuiving van lokaal opgeslagen software en gegevens naar andere locaties. Dit kan ‘klassieke’ hosting betreffen, maar ook cloud computing. Cloud computing houdt kort gezegd in dat software en gegevens niet meer op een eigen computer worden opgeslagen, maar bij één of meer externe dienstverleners (cloudproviders) door middel van een gespreide en dynamische opslag zijn ondergebracht, waardoor deze software en gegevens via het internet aan de gebruiker op een kostenefficiënte, flexibele en schaalbare wijze ter beschikking worden gesteld.

De verschuiving naar cloud computing brengt onder meer vragen mee omtrent het leggen van bewijsbeslag onder een wederpartij indien gegevens zich ergens anders bevinden. Bijvoorbeeld in hoeverre bewijsbeslag bij een cloudprovider effectief is. Immers, de bestanden kunnen zich op verschillende locaties, waaronder in het buitenland, bevinden. Ook kan er een afhankelijkheid bestaan van de door de cloudprovider aangeboden software waardoor een beslag op ‘bescheiden’ wellicht onvoldoende is. Verder is het de vraag in hoeverre het verbod op fishing expeditions het effectief leggen van bewijsbeslag in de cloud belemmert.

In onze bijdrage worden de regels omtrent het bewijsbeslag in de cloud behandeld. Ook geven we enkele knelpunten in de praktijk weer. Daarop doen we aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen.

 

Lees de volledige bijdrage hier.

 

Het Compendium Beslag- en Executierecht is hier online te koop.

Gerelateerde berichten