Blog

Het bijna onbeperkte mobiele data-abonnement van T-Mobile in strijd met de netneutraliteit?

T-Mobile heeft vorige week een nieuwe abonnementsvorm met onbeperkt mobiel internet geïntroduceerd. Dit is bijzonder omdat onbeperkte databundels lange tijd niet beschikbaar zijn geweest op de Nederlandse markt. De kosten voor het zogenoemde Oneindig Online-abonnement zullen voor een sim-only abonnement EUR 90,- zijn en het abonnement kan vanaf 6 juni worden toegevoegd aan het Stel Samen & Stel Bij-abonnement. Behalve de hoge prijs van EUR 90,- kleven er nog twee nadelen aan deze abonnementsvorm: de maximale videokwaliteit wordt namelijk beperkt en er is een limiet ingesteld voor “tethered” dataverkeer. De vraag is of dit niet in strijd is met de netneutraliteit.

Abonnement

Zoals gezegd zal het abonnement (voor de sim-only variant) EUR 90,- gaan kosten. Naast oneindig mobiel datagebruik op een smartphone of tablet kan het abonnement ook worden gebruikt om te “tetheren”. Dit houdt in dat het dataverkeer internetverkeer kan worden gedeeld met andere dataverbruikers, zoals een laptop. Hieraan zit een maandelijks maximum van 20 GB. Ook heeft het abonnement een maandelijkse databundel van 2 GB voor gebruik in het buitenland binnen de EU.

T-Mobile geeft op haar website aan dat de kwaliteit van de video’s zal worden beperkt en dat de kwaliteit minimaal 480p zal zijn. Wat de maximale van de video’s zal zijn wordt niet vermeld, ik neem daarom aan dat de kwaliteit video’s gewoon 480p zal zijn. Deze kwaliteit is aanzienlijk lager dan HD (720p) en Full HD (1080p) kwaliteit.

Beginsel van netneutraliteit

Dit abonnement is in strijd met het beginsel van netneutraliteit. Het beginsel van netneutraliteit houdt in dat internetgebruikers vrije toegang hebben tot alle informatie die beschikbaar is op het internet. De aanbieder van het internet dient alle verschillende soorten dataverkeer gelijk te behandelen. Er mag geen dataverkeer worden vertraagd of geblokkeerd. Ook mag er geen afwijkend tarief voor bepaalde diensten worden gevraagd. Kortom: data mag niet op soort “gediscrimineerd” worden.

Door het “afknijpen” van de videokwaliteit behandelt T-Mobile dataverkeer met betrekking tot video’s anders dan ander dataverkeer. Om deze reden is het abonnement in strijd met het beginsel van netneutraliteit.

Wettelijke netneutraliteit

De soep wordt echter nooit zo heet gegeten, als zij wordt opgediend. In de wettelijke regeling met betrekking tot netneutraliteit zijn uitzonderingen opgenomen die het verschillend behandelen van data toestaan. Zo kan er bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op de omstandigheid dat het niet anders behandelen van data zou leiden tot verstoppingen in het netwerk. Op grond van deze uitzondering kunnen bijvoorbeeld op het Wifi-netwerk in de trein geen video’s worden bekeken: als iedereen Youtube gaat kijken in de trein werkt het netwerk immers niet meer.

ACM

De toezichthouder op het gebied van netneutraliteit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt dat het in principe niet is toegestaan om internetverkeer af te knijpen. Maar T-Mobile kan zich mogelijk beroepen op de uitzondering die netwerkverstopping tegen moet gaan. De ACM heeft wel de bevoegdheid om te controleren of daadwerkelijk een verstopping dreigt. Is dit niet het geval, dan kan T-Mobile alsnog worden gesommeerd om al het internetverkeer (dus ook het videoverkeer) zonder beperkingen door te laten.

Uitzondering van toepassing?

Het is maar de vraag of deze uitzondering daadwerkelijk van toepassing is op het abonnement van T-Mobile. Bij Wifi in de trein spreekt het voor zich dat als iedereen in de trein gaat Youtuben, dat het netwerk dan overbelast (verstopt) raakt en nauwelijks meer is te gebruiken (althans in de spits).

Bij het abonnement van T-Mobile is dit echter niet vanzelfsprekend. Het abonnement is immers vrij prijzig dus ik vraag me af hoeveel mensen hiervan daadwerkelijk gebruik gaan maken. Als maar relatief weinig mensen gebruik gaan maken van dit abonnement zal er niet snel een verstopping optreden en is er dus geen sprake van het van toepassing zijn van de uitzondering. T-Mobile draagt in beginsel de bewijslast voor het van toepassing zijn van de uitzondering. Dit hoeft echter pas te worden bewezen als er klachten komen of verdenkingen van de ACM zijn.

Tetheren

Naast het maken van een onderscheid tussen videoverkeer en andere data maakt T-Mobile ook een onderscheid tussen tethered verkeer en andere data. Immers wordt voor tethered verkeer een maandelijkse limiet ingesteld van 20 GB. Dit is ook niet helemaal te rijmen met de netneutraliteit. Tethered verkeer wordt op deze manier namelijk gediscrimineerd. Buiten deze juridische kanttekening is het natuurlijk raar dat dit door T-Mobile een abonnement met onbeperkt internet wordt genoemd, terwijl het niet 100% onbeperkt is. En dat voor de flinke prijs van EUR 90,-.

Conclusie

Het abonnement van T-Mobile is in ieder geval in strijd met het beginsel van netneutraliteit. Videoverkeer en tethered verkeer wordt immers anders behandeld dan de overige data.

Of het abonnement ook in strijd is met de wettelijke netneutraliteit is nog niet duidelijk. Toch ben ik van mening dat het anders behandelen van tethered verkeer eigenlijk niet in overeenstemming is met de wettelijke netneutraliteit. Ik kan hiervoor immers geen legitieme uitzondering in de wet vinden.

Mogelijk kan T-Mobile zich ten aanzien van het anders behandelen van videoverkeer wel beroepen op een in de wet genoemde uitzondering. Indien er klachten van klanten of verdenkingen van de ACM zijn, zal T-Mobile het van toepassing zijn van deze uitzondering moeten bewijzen. Kan zij dit niet, dan kan de ACM alsnog sommeren dat T-Mobile alle data zonder beperking doorlaat.

UPDATE: Naar aanleiding van gesprekken met de ACM heeft T-Mobile bekendgemaakt de beperkingen met betrekking tot de kwaliteit van de video’s en het tetheren (voorlopig) te schrappen. T-Mobile meldt vervolgens wel dat zij overtuigd is van het feit dat in de toekomst – naar mate het klantenaantal toeneemt – waarschijnlijk wel maatregelen moeten worden genomen om verstoppingen in het netwerk te beperken.

Gerelateerde berichten