Blog

Op nu.nl: Downloadverbod zal leiden tot meer schadeclaims

Downloaden uit illegale bron is niet langer toegestaan. Het Hof van Justitie van de EU oordeelt dat de Nederlandse thuiskopieheffing, waardoor downloaden juist werd toegelaten, niet door de beugel kan. Aan nu.nl leg ik uit dat het verbod niet zal leiden tot “Amerikaanse toestanden”

Volgens het Hof zit de pijn hem in het feit dat de Nederlandse wetgeving voor de thuiskopie geen onderscheid maakt tussen downloaden uit legale en downloaden uit illegale bron. Daardoor zouden houders van auteursrechten onredelijk benadeeld worden, zegt het Hof. Bovendien zou dit illegale verspreiding aanmoedigen, wat een negatief effect op de verkoop zou hebben.

Vóór de uitspraak was het downloaden van films en muziek voor privégebruik toegestaan. Alleen verspreiding was verboden. Het downloaden van een illegaal mp3tje mocht dus gewoon. Het uploaden van een torrent dan weer niet. Met deze uitspraak stelt het Hof van Justitie van de EU dat het downloaden van films en muziek voor privégebruik nu alleen mag als het uit legale bron is verkregen. De Nederlandse auteurswet verdient daarom aanpassing, zodat deze (voor de liefhebber: artikel 16b en 16c van de Auteurswet) alleen zal gelden voor een “legaal verkregen exemplaar van het werk”.

Gevolg van de uitspraak is allereerst dat streamingdiensten en legale aanbieders van downloads meer gebruikt zullen worden. Hoewel het legale aanbod van films en muziek nog altijd (te) beperkt is, zullen diensten als Netflix en Spotify – die hierin eindelijk het goede voorbeeld geven – waarschijnlijk kunnen rekenen op flink meer abonnees. Streamingdiensten zijn sinds de laatste tijd steeds meer in opkomst gekomen, en zullen door deze uitspraak nog meer gaan groeien.

Maar hoe zit het nu met de vasthoudende illegale downloader? Moet je nu bang zijn dat je wordt aangepakt voor illegaal downloaden?

Ik denk dat dat wel mee zal vallen. Stichting BREIN, belast met handhaving voor de entertainmentindustrie, heeft al eerder beloofd geen individuele downloaders aan te pakken. BREIN zal zich focussen op websites en diensten die met illegale content commercieel bezig zijn. In een persbericht geeft de stichting ook aan dat dit beleid onveranderd blijft.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat de auteursrechthebbenden zelf individuele downloaders aan kunnen pakken. Op Nu.nl geef ik ook aan dat dit zal gebeuren – hoewel ik daarbij opmerk dat handhaving op gespannen voet zal staan met privacyrechten:

“Internetadvocaat Wouter Dammers verwacht dat film- en muziekproducenten ook in Nederland zulke brieven zullen gaan versturen. “Dat is zeker mogelijk en dat zal ook zeker gebeuren”, zegt hij tegen NU.nl.

Wel noemt hij het onwaarschijnlijk dat houders van auteursrechten daadwerkelijk downloaders voor de rechter slepen als zij de schadevergoeding niet betalen. Een rechter zal namelijk moeten vaststellen hoeveel schade de producent heeft geleden. Dat kan dan bijvoorbeeld de aanschafprijs van een cd of dvd zijn: een stuk minder dan de honderden euro’s die in de brief worden gevraagd.

Omdat het downloadverbod in Nederland nog maar net van kracht is, moet in de praktijk nog blijken hoe veel dit zal voorkomen. Wel is het in Nederland verboden om boetes te geven die kunstmatig hoog zijn om een “afschrikkend effect” te hebben. Schadevergoedingen van tienduizenden of honderdduizenden euro’s, zoals in de VS soms worden geëist, zullen hier dus niet aan de orde zijn.”

Gerelateerde berichten

Leave a comment