Blog

Europees keurmerk voor cybersecurity van clouddiensten

Met de recent in werking getreden Cybersecurity Act komt de Nederlands Rijksoverheidsdienst nu met een Europees keurmerk voor veilige clouddiensten, aldus aangekondigd. Met het keurmerk kunnen aangesloten aanbieders aan de Europese digitale veiligheidseisen voldoen. Daarmee krijgen gebruikers meer zekerheid over de veiligheid van de clouddienst en hun data.

Keurmerk voor cybersecuritycertificering van ICT

Het keurmerk is een onderdeel van Europese wetgeving voor cybersecuritycertificering van ICT-producten en -diensten. Daarmee hoopt de Europese Unie de digitale interne markt te versterken. Ook de internationale concurrentie tussen cloudaanbieders wordt hiermee vergroot. Doordat de aangesloten aanbieders aan dezelfde digitale veiligheidseisen moeten voldoen, is het makkelijker om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

In Nederland is dit opgepakt door de publiek-private samenwerking Partnering Trust. Partnering Trust werkt samen met Duitsland en Oostenrijk aan de aanzet en invulling van het keurmerk.

Cybersecurity

Cybersecurity Act

Het Europese Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) zal het voorstel nu verder uitwerken in een Europees certificeringsschema onder de nieuwe Cyberbeveiligingsverordening (VERORDENING (EU) 2019/881 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 april 2019 inzake Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging), en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013 (de cyberbeveiligingsverordening), ook wel de Cyber Security Act of de European Union Cybersecurity Act (EUCA).

ENISA is met de Cyberscurity Act namelijk een permanente volmacht gegeven en heet nu het “European Union Agency for Cybersecurity” (EUAC). EUAC speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van het EU cybersecurity certificeringsraamwerk door verschillende certificeringsschema’s voor te bereiden.

Zodra het EUAC het voorstel verder heeft uitgewerkt, zal zij het voorleggen aan de Europese Commissie, zodat het kan worden aangenomen.

Het is interessant om te bezien hoe dit nieuwe beleidsterrein op EU-niveau wordt vormgegeven.

.

Gerelateerde berichten