Blog

Help, ik maak merkinbreuk!

Merkinbreuk

U kunt zonder het u te realiseren inbreuk maken op een merk van iemand anders: merkinbreuk. U kunt bijvoorbeeld uw product of dienst aanbieden onder een naam die door een ander als merk geregistreerd blijkt te zijn. Zonder dat u daar toestemming voor heeft gekregen. Of u blijkt (onbedoeld) namaak-merkproducten te verkopen. Ook is het mogelijk dat u bewust de grens van het toelaatbare heeft opgezocht, en die grens heeft overschreden. Maar wat kunnen de gevolgen van merkinbreuk zijn?

Verbod op merkinbreuk

De wet geeft de houder van een merk het exclusieve recht om het door hem als merk geregistreerde teken voor bepaalde waren of diensten te gebruiken. Indien inbreuk op dat exclusieve recht wordt gemaakt, kan er natuurlijk een verbod op het verdere gebruik van dat teken door de inbreukmaker worden gevorderd. Maar daar houdt het niet bij op!

Overige vorderingen

De wet biedt merkhouders namelijk ook de mogelijkheid om een aantal aanvullende vorderingen in te stellen bij merkinbreuk. Zo kan van inbreukmakende partijen worden gevorderd:

  1. het afleggen van rekening en verantwoording, oftewel het geven van informatie over de aard en omvang van de inbreuk (denk aan vragen als: “Hoeveel inbreukmakende producten zijn verkocht?”, “Wat is de kostprijs van de inbreukmakende producten?” en “Hoeveel winst is er gemaakt met de verkoop van inbreukmakende producten?”);
  2. het verstrekken van informatie over de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende goederen of diensten;
  3. afgifte van inbreukmakende producten;
  4. vernietiging van inbreukmakende producten;
  5. controle van uw administratie door een (register)accountant;
  6. betaling van een schadevergoeding;
  7. winstafdracht;
  8. het plaatsen van een rectificatie;
  9. een dwangsom;
  10. het betalen van proceskosten (waaronder de volledige advocaatkosten van de andere partij)

Uit het bovenstaande lijstje blijkt dat de wet merkhouders een stevig arsenaal aan wapens biedt om een eind te maken aan merkinbreuk. En om gecompenseerd te worden voor door de inbreuk geleden schade!

Sommatiebrief en onthoudingsverklaring

Indien een merkhouder een merkinbreuk constateert, zal er doorgaans een pittige sommatiebrief bij de vermeende inbreukmaker belanden. Daarin wordt (een deel van) het bovenstaande lijstje wordt gevorderd. Vaak wordt aan de inbreukmaker aangezegd dat hij een onthoudingsverklaring –vaak met erg ongunstige voorwaarden- dient te ondertekenen om een procedure te voorkomen.

De soep wordt evenwel niet altijd zo heet gegeten als deze (in de sommatiebrief) wordt opgediend. Vaak zijn er argumenten die er voor zorgen dat er niet voldaan hoeft te worden aan alle (neven)vorderingen van de merkhouder. Het verdient daarom altijd aanbeveling om uw situatie voor te leggen aan een specialist in het merkenrecht, om te voorkomen dat u zich onnodig bindt aan ongunstige voorwaarden.

Laat ons u helpen met merkinbreuk

Indien u wordt geconfronteerd met een sommatiebrief waarin u wordt beticht van merkinbreuk, of indien u juist van mening bent dat iemand anders inbreuk maakt op uw merkrechten, kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. S. (Sjors) van der Hoeven (sjors@lawfox.nl ; 06 83 61 13 60). Sjors is advocaat met uitgebreide ervaring in het merkenrecht en kan u met het team specialisten van Lawfox van passend advies en rechtsbijstand voorzien.

Gerelateerde berichten