Blog

“Ik zal je procesinleiden!”

Vanaf vandaag is “Ik zal je procesinleiden!” in plaats van “Ik zal je dagvaarden!” de werkelijkheid als je een rechtszaak  wil voeren voor de Rechtbank Midden-Nederland of Rechtbank Gelderland. KEI, dat staat voor het Programma Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak, stelt vanaf vandaag digitaal procederen verplicht voor deze rechtbanken, mits je met advocaat procedeert. Gevolg daarvan is onder meer dat de dagvaarding naar de prullenbak kan. Samen met de fax, trouwens. Vanaf vandaag geldt dat er een oproepingsbericht met procesinleiding verplicht is om een procedure met advocaat (handelszaken met een belang van meer dan EUR 25.000,-) te starten.

procesinleidingKEI: digitalisering van de rechtspraak

Met de digitalisering van procedures wenst de rechtspraak begrijpelijker en sneller te worden. Partijen kunnen in een digitaal dossier steeds zien wat de stand van zaken is. Maar niet enkel de vorm van procederen verandert. Ook de procedure zelf is op de schop genomen.

Mijn Rechtspraak

Procederen gaat vandaag via het online portal “Mijn Rechtspraak”. Dit is een beveiligd webportaal van de rechtspraak, waarin men een nieuwe zaak kan starten, verweer kan voeren, kan communiceren met de rechtbank en de uitspraak kan bekijken. In de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland kunnen advocaten nu alleen nog maar via deze weg een zaak starten en voeren. Alles rondom de rechtszaak verloopt dus digitaal. De overige rechtbanken volgen waarschijnlijk in het voorjaar van 2018.

De nieuwe vorderingsprocedure

De nieuwe vorderingsprocedure start met een procesinleiding (in plaats van dagvaarding) en kent in beginsel slechts 1 schriftelijke ronde. Er gelden ook strakkere termijnen dan eerder het geval was. Een procedure kan op twee manieren bekend worden gemaakt aan de andere partij (de verweerder – voorheen gedaagde). De eerste mogelijkheid is om de procesinleiding via Mijn Rechtspraak in te dienen en daarna het oproepingsbericht van de rechtbank aan de verwerende partij te bezorgen, of het oproepingsbericht met procesinleiding wordt eerst opgesteld en door een deurwaarder betekend aan de verweerder, waarna de zaak wordt aangebracht bij de rechtbank via Mijn Rechtspraak. Dit gaat als volgt.

Eerst procesinleiding

In het eerste geval – dus wanneer de zaak eerst aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank – kan je zelf bepalen hoe het oproepingsbericht aan de verweerder wordt bezorgd. Dat kan dan gewoon per post of e-mail, of via een deurwaarder. Voor deze bekendmaking geldt een termijn van twee weken na het indienen van de procesinleiding bij de rechtbank. Een voordeel aan deze procedure is dat je dus heel vrij bent in de wijze van oproeping van de verwerende partij. Een nadeel is echter dat wanneer de verwerende partij niet op komt dagen de rechter geen zogenaamd ‘verstek’ kan verlenen. Je krijgt dan een nieuwe termijn van twee weken om alsnog het oproepingsbericht te laten betekenen. Doe je dat niet, dan wordt de vordering ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Laat je het oproepingsbericht wel betekenen, dan wordt de periode waarin de verweerder kan verschijnen met vier weken verlengd. Een betekend oproepingsbericht moet overigens ingediend worden bij de rechtbank via Mijn Rechtspraak op uiterlijk de laatste dag voordat de verweerder in de procedure moet verschijnen.

Eerst oproepingsbericht

In het tweede geval – dus wanneer het oproepingsbericht met procesinleiding eerst wordt opgesteld en door een deurwaarder aan de verweerder wordt betekend – heb je meer zekerheid dat de verweerder verschijnt, en heb je een snellere start van de procedure. Mijn verwachting is dat dit eigenlijk de ‘standaard’ procedure gaat worden. Dit betekent dus dat de zaak eerst bekend wordt aan de andere partij, voordat de zaak echt aanhangig wordt bij de rechtbank. Zodra de deurwaarder het oproepingsbericht met de procesinleiding heeft betekend aan de verwerende partij, moet het uiterlijk binnen 5 werkdagen daarna worden ingediend, inclusief exploot van betekening, in Mijn Rechtspraak. De zaak gaat dan van start.

De procesinleiding

De procesinleiding is eigenlijk gewoon de dagvaarding zoals we die al kennen. Toch zijn er wat verschillen. Zo is de inhoud ervan een stuk eenvoudiger gemaakt. “Aanzeggingen” die eerder in de dagvaarding stonden genoemd staan nu niet meer in de procesinleiding, maar in het oproepingsbericht. Daarin staat bijvoorbeeld wat er moet gebeuren om verweer te voeren, wat er gebeurd als je niet verschijnt en regels over de betaling van griffierecht.

De procesinleiding noemt verder onder meer

  • de rechtbank waar de zaak wordt behandeld,
  • wie de eiser en wie de verweerder is,
  • de gegevens van de behandelend advocaat,
  • de vordering die is ingesteld en de gronden die daarvoor worden aangevoerd,
  • het verweer van de verweerder en de reactie daarop.
  • de bewijsstukken, getuigen en andere bewijsmiddelen die opgevoerd worden

Overigens: de bewijsstukken worden ook direct bij de procesinleiding ingediend. Eventuele aanvullende stukken kunnen tot tien dagen voor de mondelinge behandeling worden ingediend.

Uiterste verschijningsdatum

Ook bevat de procesinleiding de uiterste verschijningsdatum, dus een uiterste datum waarop de verweerder in de procedure kan verschijnen. Dit betekent dat eiser een datum kan kiezen voor verweerder om uiterlijk te verschijnen op een datum die ligt (indien de procesinleiding eerst is ingediend) binnen de periode van minimaal 4 weken tot maximaal zes maanden na indiening van de procesinleiding; of binnen een periode van minimaal 2 weken tot maximaal zes maanden na betekening van de procesinleiding.

LAWFOX en KEI

De digitalisering van de rechtspraak juichen wij toe. We staan te trappelen om de grote papieren dossiers en de fax vaarwel te zeggen en nog meer transparantie te kunnen bieden aan klanten. Bovendien geeft het digitaliseren van processtukken meer mogelijkheden voor advocaten om een zaak voor het voetlicht te brengen. LAWFOX is momenteel druk bezig met een dienst die het procesinleiden voor advocaten en klanten zal vergemakkelijken. Meer informatie hierover volgt snel…

Gerelateerde berichten