Blog

Intel moet 1 miljard euro boete betalen wegens machtsmisbruik

Het Europese Hof van Justitie heeft afgelopen donderdag de beschikking van de Europese Commissie tegen Intel bekrachtigd. De beschikking legt de Amerikaanse fabrikant Intel een boete op van maar liefst 1,06 miljard euro wegens machtsmisbruik.

Wat was er aan de hand?

Volgens de Commissie heeft Intel van oktober 2002 tot 2007 misbruik gemaakt van haar machtspositie op de wereldmarkt van x86-processoren. Intel heeft namelijk een strategie toegepast die erop was gericht haar grootste concurrent, Advanced Micro Devices Inc. (AMD) van de markt uit te sluiten. De strategie bestond uit verschillende maatregelen die Intel had vastgesteld ten aanzien van haar eigen afnemers (computerfabrikanten) en van de Europese distributeur van micro-elektronicatoestellen: Media-Saturn-Holding. Intel kende exclusiviteitskortingen toe aan Dell, Lenova, HP en NEC (de vier voornaamste computerfabrikanten), en deed betalingen toekomen aan Media-Saturn mits zij uitsluitend apparatuur uitgerust met de x86-processoren van Intel zou verkopen.

Waarom legde de Europese Commissie een boete op aan Intel?

Dit leidde tot klantgetrouwheid van deze partijen aan Intel, en daarmee tot een vermindering van de mogelijkheden voor concurrenten van Intel om met haar de concurrentie aan te gaan. Het mededingingsverstorende gedrag van Intel had bovendien een negatieve weerslag op de keuze van de consument tot bijgevolg. Daarnaast ondermijnde het iedere innovatieprikkel.

De Commissie legde Intel dus een boete op van maar liefst EUR 1,06 miljard euro: de hoogste boete ooit aan één enkele onderneming.

Wat oordeelt het Europese Hof van Justitie in hoger beroep?

Intel is vervolgens in beroep gekomen van de beschikking. Het Europese Hof van Justitie verwerpt het beroep echter: de Europese Commissie heeft terecht een boete  opgelegd.

Het Europese Hof oordeelt (zaaknummer T‑286/09) dat de toegekende kortingen zogenaamde exclusiviteitskortingen zijn. Exclusiviteitskortingen mogen niet door ondernemingen met een machtspositie worden toegekend, omdat deze in de regel onverenigbaar zijn met de doelstelling van een onvervalste mededinging. De kortingen zijn namelijk niet gebaseerd op een economische prestatie die een financieel voordeel rechtvaardigen, maar hebben tot doel de vrije keuzemogelijkheid van de afnemer uit te sluiten of te beperken. Tevens heeft het tot doel om de toegang tot de markt te blokkeren voor andere producenten. Zonder objectieve rechtvaardiging voor de toekenning van dergelijke kortingen leveren dergelijke maatregelen dus een misbruik van machtspositie op.

Wat betreft de betalingen aan Media-Saturn-Holding stelt het Hof vast dat het om dezelfde concurrentieverstorende maatregel gaat, maar dan in een latere fase van de keten van koop-verkoopverrichtingen. Omdat Intel een financiële stimulans had aangeboden waaraan een exclusiviteitsvoorwaarde was gekoppeld, handelde zij ook hiermee in strijd met de mededingingsrechtelijke regels.

Het Hof stelt dus dat de beschikking van de Europese Commissie terecht was: de boete van meer dan een miljard wordt bekrachtigd.

Intel kan nu slechts door het Hof laten beoordelen of bepaalde rechtsvragen wel goed zijn beantwoord. Gezien de hoogte van de boete, lijkt het me aannemelijk dat Intel daar nog een gokje aan waagt…

.

Gerelateerde berichten

Leave a comment