Blog

Interview FunX over boetes voor illegaal downloaden

In de middag van maandag 20 juni vond op de jongeren radiozender FunX een interview plaats met Wouter Dammers van LAWFOX. Het interview ging over het aanspreken van individuele personen voor het downloaden van illegaal aanbod.

In oktober vorig jaar kwam de aankondiging dat bepaalde filmdistributeurs – waaronder Dutch Filmworks – individuele downloaders zouden gaan aanspreken. Dutch Filmworks heeft toen een bedrag van EUR 230,- genoemd als hoogte voor een eventuele boete (een bedrag even hoog als de boete voor “door rood rijden”). Er lijkt echter weinig terecht te zijn gekomen van deze acties.

De presentator van het programma – Rutger – had in het hieronder uitgeschreven interview enkele juridische vragen voor Wouter.

Interview FunX

Rutger: In het buitenland gebeurt het al wel veel, maar nu lijkt het erop dat het ook in Nederland zover is: een boete voor het illegaal downloaden van een film. Verschillende filmdistributeurs in Nederland hebben nu aangekondigd om dat ook hier te gaan doen. Wouter Dammers is internetadvocaat bij LAWFOX. Hoi Wouter.

Wouter: Hallo.

Rutger: Moet ik nu extra bang zijn als ik een filmpje ga downloaden?

Wouter: Nou, extra bang dat zou ik niet zeggen. Het is altijd al een mogelijkheid geweest voor filmdistributeurs om individuele downloaders aan te spreken. Het is wel zo dat het hiervoor vooral stichting BREIN was die zich richtte op het handhaven van auteursrechten van filmdistributeurs en zij heeft eigenlijk altijd aangegeven dat zij zich liever richt op websites die illegaal materiaal aanbieden of dit aanbod faciliteren en dus niet echt op individuele downloaders. Dat blijkt nu dus wel veranderd te zijn of in ieder geval het is een aankondiging van de filmdistributeurs dat ze dit willen gaan doen. Het staat me wel bij dat ze dit vorig jaar ook al een keertje hebben gezegd, dus ik ben benieuwd of het nu inderdaad tot acties zal leiden of dat het blufpoker is.

Rutger: Want toen is er niks van gekomen, weet je ook waarom niet?

Wouter: Nee. Geen idee.

Rutger: Ik hoorde dat het om de uitgever van onder andere The Wolf of Wall Street in Nederland gaat, dus als ik dan die film onlangs gedownload heb dan kan ik misschien wel een boete op de deurmat gaan verwachten?

Wouter: Nou ja, precies dat is inderdaad mogelijk nu. Het downloaden van films zonder toestemming dat is niet toegestaan. Dan pleeg je auteursrechtinbreuk en dan ben je in principe gehouden om een schadevergoeding te betalen.

Rutger: Alleen het geldt dus alleen voor de filmdistributeurs die dit hebben aangekondigd, dus lang niet voor alle films misschien die je downloadt. Zo ziet het er nu een beetje naar uit nu dan?

Wouter: Eigenlijk zou iedere filmdistributeur dit kunnen doen. Dat er nu een aantal filmdistributeurs zijn die dit hebben aangekondigd neemt natuurlijk niet weg dat die andere dat ook kunnen gaan doen. Dus dat maakt niet zoveel uit nee.

Rutger: Maar hoe werkt het nou eigenlijk, want kan zo’n filmmaatschappij bijvoorbeeld precies zien wat ik download met mijn adres enzo erbij?

Wouter: Nee nee, het enige wat ze eigenlijk zien is een IP-adres. Tenminste met de techniek die vaak voorhanden is, is het alleen een IP-adres met misschien nog een paar extra gegevens. Maar geen naam en adres bijvoorbeeld, en die hebben ze natuurlijk wel nodig om jou aan te spreken. En dat kunnen ze natuurlijk niet zomaar achterhalen, dat weten zij niet. Een partij die dat wel weet is jouw internetaanbieder, dus bijvoorbeeld een KPN of een Ziggo. Daarom zie je dus dat zo’n filmdistributeur een KPN of een Ziggo wil verzoeken om die gegevens ter beschikking te stellen. Maar zo’n internetaanbieder die gaat dat natuurlijk ook niet zomaar doen. Die heeft te maken met een contract wat ze met jou hebben gesloten én ook met de bescherming van jouw privacy.

Rutger: Ja.

Wouter: Dat zullen zij dus niet zomaar doen en daarom zal zo’n filmdistributeur eerst een vordering moeten instellen bij de rechtbank tegen zo’n internetaanbieder met het verzoek om die adresgegevens ter beschikking te stellen. Dit is op zich niets nieuws. Dit gebeurt in Nederland al wel vaker en daarvoor zijn er dus ook wel een aantal vereisten voor bedacht waaraan moet worden voldaan. Er zal bijvoorbeeld een belangenafweging moeten worden gedaan. Bijvoorbeeld ook met de bescherming van privacy in het oog.

Rutger: Ja, maar moet dit aangevraagd worden per individu of kan er gewoon als een rechter zegt van: “Oké, deze filmdistributeur die krijgt de gegevens. Ziggo moet dat bijvoorbeeld gaan verstrekken.” Dat al die gegevens in één keer door Ziggo verstrekt worden?

Wouter: Nee, het ziet wel gewoon echt op individuele gevallen. Als Pietje Jansen (of eigenlijk IP-adres 123…) iets heeft gedownload. Dan zal de rechter daarvoor een afweging maken of het belang van Pietje op de bescherming van zijn privacy niet wat zwaarder weegt dan de bescherming van het intellectueel eigendom van de filmdistributeur. Of juist niet.

Rutger: Als ik het dan een beetje probeer in te schatten dan zal het wel een beetje gaan loslopen met deze boetes die er worden gegeven misschien wel?

Wouter: Nou dat is op zich nog wel de vraag. Dit zijn natuurlijk een aantal waarborgen, maar het is niet gek dat een rechter gewoon toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van de adresgegevens. Dan heb je natuurlijk wel pas de eerste horde genomen als filmdistributeur zijnde en moet je de volgende horde nemen, namelijk jou aanschrijven.

Rutger: Ja.

Wouter: En dan is het de vraag: levert dit nog wel wat op? Al die werkzaamheden die ze daarvoor moeten doen, want ze kunnen wel een boete gaan vraag van duizenden euro’s maar zo werkt dat in Nederland niet.

Rutger: Want wat zou het kosten als je een boete zou krijgen hiervoor?

Wouter: Nou ja, een rechthebbende mag aanspraak maken op schadevergoeding, maar dit moet wel schade zijn die netjes bepaald is. Een lukrake boete zoals je in Amerika wel eens ziet van duizenden euro’s (of miljoenen dollars eigenlijk) dat kan niet. Het zou echt moeten gaan op een vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest als je wel toestemming zou hebben gehad voor die download. En nou ja, EUR. 230,- bijvoorbeeld wat ik heb gelezen, omdat dat hetzelfde is als het “door rood rijden”, dat gaat mijns inziens niet op. Het zou echt moeten gaan om een normale vergoeding en dan denk ik dat je het hebt over een paar tientjes.

Rutger: Ja precies, wat je ook kwijt bent als je een dvd’tje koopt ofzo.

Wouter: Precies, ja dat denk ik ja.

Rutger: Duidelijk. Wouter Dammers internetadvocaat bij LAWFOX, dankjewel voor je verhaal!

Wouter: Graag gedaan!