Blog

Is de robot de advocaat van de toekomst?

In New York en Londen heeft een chatbot (een robot die conversaties kan voeren) in nog geen 2 jaar 160.000 parkeerboetes met succes aangevochten, zo las ik op NU.nl. Klinkt makkelijk zo’n geautomatiseerde advocaat, hoe werkt het precies en wat is het toekomstperspectief van deze “robotadvocaat”?

DoNotPay

DoNotPay is zoals gezegd een chatbot en is ontwikkeld door de 19-jarige Londense student Joshua Browder. DoNotPay werkt heel simpel: je maakt een account aan op de website en vervolgens moet je in een chatinterface een aantal vragen beantwoorden, waarna de chatbot bepaalt of het zinvol is de boete aan te vechten. Als dit het geval is begeleidt de chatbot de gebruiker door de procedure. DoNotPay heeft in 21 maanden zo’n 250.000 zaken op zich genomen, waarvan hij/zij er zo’n 160.000 heeft gewonnen. Het succespercentage van de chatbot ligt dus zo rond de 64%.

Uitbreiding diensten

Browder is van plan om de diensten van de chatbot uit te breiden naar meer steden. De volgende stad die op het programma staat is Seattle. Daarnaast is het idee om de chatbot in de toekomst ook mensen te laten helpen met het krijgen van compensatie voor vertraging van een vlucht, om HIV-patienten te helpen met het begrijpen van hun rechten en om te dienen als gids voor vluchtelingen in het rechtssysteem van het vreemde land.

ROSS

Eerder dit jaar was er ook al in het nieuws dat er in de VS een robotadvocaat was aangenomen op een advocatenkantoor. De robot – ROSS – kan Engelse teksten lezen en begrijpen. Daarnaast snapt ROSS vraagstellingen en gaat hij/zij aan de hand hiervan op onderzoek uit. Tevens leert ROSS van zijn ervaringen, waardoor hij/zij beter wordt in zijn functioneren. Alhoewel ROSS als zelfstandige advocaat misschien nog een beetje te beperkt is (ik zie (nog) niet zo snel een robot in een bespreking met klanten of daadwerkelijk in de rechtszaal), zou hij/zij wel ideaal zijn als collega. ROSS kan op basis van door jou gegeven zoekopdrachten de relevante wetgeving en jurisprudentie zo voor je opzoeken. Dit scheelt een hoop tijd.

Wat is de toekomst? Geen echte advocaat meer nodig?

De digitalisering van de samenleving – waar robots onderdeel van uitmaken – wordt door sommigen als een positieve en door anderen als een negatieve ontwikkeling gezien. Ik behoor tot de eerste groep. De digitalisering maakt ons werk gemakkelijker en minder tijdrovend. Wij juristen kunnen hierdoor de klant beter en goedkoper helpen bij het oplossen van haar problemen.

De tweede groep mensen is vooral bang dat de computers onze plek in zullen nemen en ons overbodig maken. Zover is het denk ik nog lang niet. De chatbot kan enkel ondersteunen bij relatief simpele juridische procedures, waarbij een eenvoudig stappenplan kan worden gevolgd. In de wet zijn echter vaak vage begrippen opgenomen die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn (en dus lastig voor robots die op basis van code handelen), zoals “de redelijkheid en billijkheid” en “de omstandigheden van het geval”. Ook een belangenafweging lijkt mij (op dit moment) nog lastig voor een robot.

Voordat de robotadvocaat ook complexere juridische vraagstukken zelfstandig kan oplossen, zijn we denk ik wel een aantal jaren verder. Tot die tijd denk ik dat het verstandig is dat we elke digitale ontwikkeling aangrijpen die ons werk gemakkelijker en minder tijdrovend maakt, waardoor we de klant beter kunnen helpen bij het oplossen van haar problemen.

Gerelateerde berichten