Blog

LAWFOX in Mr. over digitaal procederen

Veel klanten verbazen zich erover wanneer ik ze vertel dat ik als advocaat vaak nog moet faxen met de rechtbank. Gelukkig bestaan er wel alternatieven voor een groot faxapparaat (denk aan faxen per e-mail), maar dit neemt niet weg dat de kwaliteit van faxbrieven nogal te wensen over laat – zeker wanneer je een mooie (kleuren)afbeelding van bijvoorbeeld een merk of een screendump van een softwareprogramma wil tonen. Je begrijpt dat ik geen fan van faxen ben…

En net wanneer ze een beetje van de verbazing zijn bekomen staan ze alweer met opengevallen mond te kijken naar de grote pakken papier die (vaak in vijfvoud of soms zelfs nog meer) uit de printer komen gerold: de processtukken met alle producties erop en eraan. Dossiers van halve meters zijn in complexe IT-zaken bijvoorbeeld eerder regel dan uitzondering. En die worden dan vervolgens per post of koerier naar de rechtbank en wederpartij gestuurd.

E-mailen? Uploaden? Geen sprake van.

Aan die verbazing kan binnenkort een eind komen: de rechtspraak gaat veranderen. Het procesrecht – de regels voor een gerechtelijke procedure – worden versimpeld en de rechtspraak wordt (verder) gedigitaliseerd. Onder de projectnaam “KEI” (Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak) werkt de rechtspraak aan deze modernisering. Het wetsvoorstel hiervoor beoogt gerechtelijke procedures eenvoudiger, begrijpelijker en sneller te maken – en digitaal toegankelijk. Er komt een eenvoudige basisprocedure in het civiele recht dat via de computer kan worden gestart en kan worden gevolgd. Professionele partijen, zoals advocaten en rechtspersonen, moeten verplicht gebruik maken van de digitale rechtsgang. Voor burgers blijft de papieren procedure ook mogelijk. Het zal nog wel even duren voordat de vernieuwingen echt zijn doorgevoerd: één en ander gaat de komende jaren gefaseerd gebeuren.

Eén van de vernieuwingen zal ook zien op het digitaal aanbrengen van zaken. De meters processtukken kunnen dan achterwege blijven en een simpele upload van de documenten – die toch al digitaal worden opgesteld – kan volstaan.

De rechtspraak is momenteel bezig met de uitrol van het KEI-project: Een mooi IT-project waar mijn oren als IT-advocaat rood van gaan gloeien. Het is dan ook interessant om te bekijken hoe het IT-project door de rechtspraak wordt aangepakt. Immers: de overheid en ICT-projecten bleek tot nu toe in veel gevallen geen goed huwelijk. Het blijkt dat de rechtspraak er voor heeft gekozen om het systeem te bouwen volgens de scrum/agile methode. “Juristenglossy” Mr. (Meester) vroeg om mijn mening over deze projectaanpak, en wat mijn verwachtingen zijn bij de toekomst:

“Deze methode houdt in dat om de paar weken het tot dan toe gebouwde wordt getoetst bij de gebruiker. Ook externe gebruikerswensen worden hierbij betrokken en getoetst. Zo probeert men te voorkomen dat het uiteindelijke product niet aan de verwachtingen voldoet. Verder heeft de Rechtspraak een meerjarig auditprogramma ingericht. “Agile is een goede software projectmanagementtechniek”, vindt ICT-advocaat Wouter Dammers van het Amsterdamse kantoor LAWFOX. “Deze methode kan steeds worden aangepast aan de wensen vanuit de samenleving en is goed te controleren. Een nadeel kan zijn dat veel overleg en goede samenwerking nodig is.”

Veiligheid
“Het is een enorm ICT-project dat de rechtstaat direct raakt”, zegt Dammers. “Dat is spannend, want de overheid en ICT-projecten, dat bleek tot nu toe geen goed huwelijk.” Beveiligingslekken, slecht werkende systemen: er zijn talloze voorbeelden van hoe het grandioos misging. DiGiD, waarmee burgers moeten inloggen als ze digitaal willen procederen, is een systeem dat zich herhaaldelijk kwetsbaar toonde. Wat als er straks dossiers van de rechterlijke macht op straat komen te liggen of, erger, op grote schaal inloggegevens buit gemaakt worden, met alle gevolgen van dien? Dammers: “Ik vrees het ergste. Maar het zal sowieso beter zijn dan nu. Dat advocaten nog altijd faxen is van de zotte. Ook of juist via post en e-mail zijn documenten makkelijk te onderscheppen.””

Bron: Alieke Bruins in “Revolutie in de Rechtspraak” in Mr. 1/ 2 2015, p. 71

Gerelateerde berichten

Leave a comment