Blog

PSV ontslaat eSporter vanwege oude tweet: In strijd met privacyrecht?

Op RTL Z las ik dat voetbalclub PSV een eSporter al na twee dagen heeft ontslagen vanwege een oude tweet. Dit bericht viel mij op, omdat juist vorige week door de Europese privacytoezichthouders (verenigd in de Artikel 29-werkgroep) een nieuwe opinie hierover is opgesteld. Uit deze opinie volgt dat werkgevers een legitieme reden moeten hebben om social media accounts van sollicitanten en werknemers te screenen, en dat dit dus niet zomaar is toegestaan.

Tweet

Voor het weekend tekende Ajax-supporter Tony Kok een contract om als eSporter aan de gang te gaan bij PSV – een concurrent van Ajax. Dat de eSporter supporter is van Ajax was voor PSV geen reden om hem niet aan te stellen.

In het weekend dook er echter een oude tweet van de eSporter op waarin hij zichzelf negatief uitliet over PSV. Hij plaatste tijdens de wedstrijd Ajax-PSV uit 2012 een tweet met de volgende tekst “Allee boeren zijn homo!”. Toen PSV deze tweet onder ogen kwam, heeft zij besloten het contract met de eSporter te verbreken. PSV geeft in een persbericht aan dat het gedrag van Kok dermate ver van de kernwaarden van PSV staat dat een vervolg van de samenwerking onmogelijk is.

De vraag is hoe deze beslissing van PSV zich verhoudt tot het privacyrecht, waaronder de onlangs gepubliceerde opinie van de Artikel 29-werkgroep.

Persoonsgegevens

Bij het screenen van social media zal sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens. Zo een verwerking van persoonsgegevens is niet zonder meer toegestaan, ook niet bij werknemers. Werknemers hebben immers – net als iedereen – recht op privacy, zowel tijdens werktijd als daarbuiten.

Ook berichten die openbaar worden gedeeld via social media mogen niet zomaar worden geraadpleegd door de (toekomstige) werkgever. Wel is het zo dat het raadplegen van openbare informatie eerder is gerechtvaardigd dan beperkt gedeelde informatie, omdat deze informatie voor iedereen (en dus ook voor de werkgever) zichtbaar is.

Het screenen van social media accounts door (toekomstige) werkgevers gebeurt steeds vaker, zowel door de werkgever als door de toekomstig werkgever. Onder meer hierom heeft de Artikel 29-werkgroep besloten meer duidelijkheid te verschaffen over in hoeverre dit is toegestaan.

Opinie Artikel 29-werkgroep

De Artikel 29-werkgroep bestaat uit de nationale privacytoezichthouders van de lidstaten van de Europese Unie, en is het adviesorgaan van de Europese privacytoezichthouders. De werkgroep speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van Europees privacybeleid.

Onlangs publiceerde de werkgroep een opinie zij aangaf hoe een werkgever het gedrag van haar (toekomstige) werknemers mag volgen, waaronder via social media.

In de opinie bepaalde de werkgroep onder meer dat een werkgever niet op algemene basis social media accounts van werknemers mag screenen. Bovendien dient een werkgever in beginsel geen kennis te nemen van informatie die een (toekomstig) werknemer via social media deelt. De werkgever mag dit alleen doen wanneer zij een “legitiem belang” heeft bij de screening. Ook moet de werkgever kunnen aantonen dat zij een legitiem belang had. De bewijslast ligt dus bij de werkgever.
Daarnaast dient de werkgever transparant te zijn over of, en zo ja, in hoeverre social media accounts worden gescreend.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Nederlandse toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens – heeft al geruime tijd richtlijnen voor het screenen van social media accounts van sollicitanten en werknemers.

Uit deze richtlijnen blijkt ook dat screening van social media accounts van werknemers alleen is toegestaan als de werkgever hiervoor een legitiem belang heeft. Ook dient de screening noodzakelijk te zijn om dit legitieme belang te dienen. Daarnaast dient een werkgever werknemers op de hoogte stellen dat, en in welke gevallen, screening van de social media accounts door de werkgever mogelijk is.
Ditzelfde geldt ten aanzien van een sollicitant. De sollicitant dient dan in de vacature op de hoogte te worden gesteld van de (mogelijkheid van een) screening.

Conclusie

Het is mij niet bekend in hoeverre deze tweet is ontdekt door screening van het social media account door PSV, en in hoeverre de eSporter op de hoogte was van een screening. De tweet was openbaar en dus voor iedereen zichtbaar. Zoals gezegd, is het raadplegen van de informatie uit de tweet dan eerder gerechtvaardigd. Mogelijk dat PSV in dit geval wel een “legitiem belang” had bij het kennis nemen van de tweet.

Bovendien is mij, zoals gezegd, niet bekend onder welke omstandigheden de tweet opdook bij PSV. Ik vraag me af in hoeverre hier daadwerkelijk sprake is geweest van een screening van het social media account van de eSporter door PSV. Als ik zo op Twitter kijk, krijg ik het idee dat PSV op deze tweets is gewezen door een aantal twitteraars. PSV heeft waarschijnlijk naar aanleiding hiervan actie ondernomen door het contract met Kok te ontbinden.

Werkgevers hoeven grove beledigingen op social media niet te tolereren en dit kan in sommige gevallen een dringende reden zijn van ontslag, zo blijkt bijvoorbeeld een eerdere rechtszaak.

Gerelateerde berichten

Leave a comment