Blog

Streamen zonder dat het ten koste van de databundel gaat in strijd met nieuwe Europese verordening?

Vorig jaar werd zowel Vodafone als KPN op de vingers getikt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het aanbieden van streamingdiensten, waarvan het gebruik niet van de databundel van de eindgebruiker af ging.

Vodafone bood de HBO Go-app aan, waarbij het datagebruik van de app niet ten koste van de databundel van de eindgebruiker ging. KPN deed zoiets soortgelijks met Eindeloos Spotify. Het aanbieden van deze diensten was volgens de ACM in strijd met de Nederlandse regelgeving rondom de netneutraliteit.

Met de op 30 april 2016 ingegane soepelere Europese regelgeving met betrekking tot de netneutraliteit wordt de vraag opgeroepen of het aanbieden van dit soort diensten verboden blijft of dat het op grond van de Europese regelgeving wel is toegestaan.

Netneutraliteit

Het beginsel van netneutraliteit houdt in dat internetgebruikers vrije toegang hebben tot alle informatie die beschikbaar is op het internet. De internetaanbieder dient alle verschillende soorten internetverkeer gelijk te behandelen. Er mogen geen applicaties worden vertraagd of geblokkeerd. Ook mag er geen afwijkend tarief voor bepaalde diensten worden gevraagd. De bescherming van de netneutraliteit draagt bij aan het hebben van een “open internet”. In de Nederlandse regelgeving is de netneutraliteit vastgelegd in artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet.

Overtreding regels netneutraliteit

Vodafone en KPN boden abonnementen aan waarbij klanten via een app naar respectievelijk de betaalzender HBO konden kijken en muziek via Spotify konden beluisteren zonder dat de hiervoor verbruikte data ten koste ging van de databundel. Op die manier werden de klanten gestuurd in wat zij op internet deden en dat is niet toegestaan. De wetgeving verbiedt immers dat aanbieders van internet door middel van blokkades, vertragingen of afwijkende tarieven de keuzes van consumenten op het internet beïnvloeden.

De Europese regelgeving

Op 30 april 2016 is de Europese regelgeving met betrekking tot de netneutraliteit ingegaan. Deze regelgeving vervangt onder meer de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de netneutraliteit van artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet.

Deze Europese regelgeving staat het aanbieden van diensten waarvan het gebruik niet meetelt voor de databundel in tegenstelling tot de Nederlandse regelgeving wel toe. Daarom is zou je kunnen verwachten dat het aanbieden van deze diensten onder de Europese regelgeving weer is toegestaan.

Maar…

Minister Henk Kamp van Economische Zaken meldt in zijn nota ter aanleiding van de wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening dat het aanbieden van bovenstaande diensten verboden blijft. Prijsdiscriminatie doet immers altijd afbreuk aan de rechten van de eindgebruiker als bedoeld in artikel 3, lid 2 van de verordening. Om die reden stelt hij voor het verbod op prijsdiscriminatie uit artikel 7.4a, lid 3 van de Telecommunicatiewet te handhaven, nu dit in overeenstemming is met artikel 3, lid 2 van de verordening.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met een door de minister gedaan wetsvoorstel dat iedere vorm van prijs discriminatie, positief dan wel negatief expliciet verbiedt. Dit verschaft een hoop helderheid. Zoals hierboven besproken is de Europese regelgeving op dit gebied namelijk niet duidelijk.

En dus…

Het is voor het “open internet” jammer dat de strenge Nederlandse regelegeving met betrekking tot de netneutraliteit is vervangen door de soepelere Europese regelgeving. Aan de andere kant is  de nieuwe regelgeving een stap vooruit voor de netneutraliteit van de eindgebruikers uit de andere lidstaten.

Door het aannemen van het wetsvoorstel van de minister loopt Nederland op privacygebied dus weer een stap voor op de rest van Europa.

Het aanbieden van diensten als Eindeloos Spotify zal in Nederland verboden blijven. Althans in de vorm waarbij het gebruik van de diensten niet ten koste gaat van de databundel.

Gerelateerde berichten