Blog

Voorwaarden Tele2 in strijd met netneutraliteit?

UPDATE 31 mei 2017: Tele2 heeft besloten onder meer het verbod op tethering tijdelijk te schrappen. Tele2 werkt momenteel aan een aanpassing van de voorwaarden.

Door NU.nl werd ik benaderd om commentaar te geven op de nieuwe voorwaarden van de mobiele telefoonabonnementen van Tele2. In deze voorwaarden is namelijk opgenomen dat “tethering” niet is toegestaan. Als “tethering” wordt geconstateerd, heeft Tele2 de mogelijkheid de diensten (gedeeltelijk) buiten gebruik te stellen. De concrete vraag die NU.nl stelde was of deze voorwaarde niet in strijd is met de netneutraliteit.

Tethering

Door middel van tethering is het mogelijk om een apparaat zonder internetverbinding – zoals bijvoorbeeld een laptop of tablet – aan te sluiten op in dit geval een mobiele telefoon met mobiel internet om zo toch een internetverbinding tot stand te brengen op de laptop of tablet. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een usb-kabel, bluetooth of wifi.

Als mensen een onbeperkt mobiel internet abonnement hebben, is tethering aantrekkelijk. Dan hoeft immers geen apart internetabonnement voor de laptop of tablet te worden afgesloten, maar dan kan deze gebruikmaken van het internetabonnement van de mobiele telefoon.

Beginsel van netneutraliteit

Netneutraliteit houdt in dat de aanbieder van een internetdienst alle soorten dataverkeer gelijk dient te behandelen. Er mag geen dataverkeer worden vertraagd, beperkt of geblokkeerd. Ook mag er geen afwijkend tarief voor bepaalde diensten worden gevraagd. Kortom: data mag worden “gediscrimineerd”.

In de wettelijke regeling met betrekking tot netneutraliteit is echter een aantal uitzonderingen opgenomen, waardoor het verschillend behandelen van data in enkele gevallen toch is toegestaan. Zo kan er bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op de omstandigheid dat het niet anders behandelen van data zou leiden tot verstoppingen in het netwerk. Wel is het zo dat gelijksoortige data altijd gelijk dient te worden behandeld, ook als beperkingen worden opgelegd.

Voorwaarden Tele2

Als een verstopping in het netwerk dreigt, mogen dus beperkingen worden opgelegd. Tenminste zolang gelijksoortige data niet ongelijk wordt behandeld.

De voorwaarden van Tele2 verbieden tethering echter al bij voorbaat. Tethering wordt preventief verboden. Van een daadwerkelijk dreiging van een verstopping is voor alsnog geen sprake.

Bovendien zie ik tethered dataverkeer niet anders dan normaal dataverkeer. Het is hetzelfde dataverkeer, alleen via een ander apparaat.

Om deze redenen acht ik de voorwaarden van Tele2 inderdaad in strijd met de netneutraliteit.

Misleiding

Naast het verbod op tethering is in de voorwaarden ook opgenomen dat continue of bijna continue gebruik niet is toegestaan. De vraag is in hoeverre dit abonnement dan echt “onbeperkt” is. Mogelijk is dit een misleiding van de consument: Je noemt de dienst “onbeperkt”, maar vervolgens stel je toch beperkingen in de gebruiksduur van de dienst.

Conclusie

Dit is eigenlijk een herhaling van hetgeen we eerder al bij de “onbeperkte” mobiele abonnementen van T-Mobile hebben gezien. T-Mobile besloot toen haar voorwaarden aan te passen.

Ik begrijp dat Tele2 inmiddels heeft inmiddels aangegeven dat zij samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal kijken naar de voorwaarden en deze zo nodig aan de wet zal aanpassen.

Gerelateerde berichten

Leave a comment