Blog

Video-opname te lang online laten staan is een inbreuk op het portretrecht

In een kort geding op 9 september 2015 is Privatescan – een aanbieder van een zogenaamde total body scan – veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van een video-opname van een TV-presentatrice, omdat zij zonder toestemming van de TV-presentatrice een video-opname op de site zou hebben geplaatst waarin zij een total body scan ondergaat en tevens zou haar portret zijn gebruikt in de nieuwsbrieven van Privatescan. Privatescan is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Op 3 mei 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in hoger beroep in deze zaak. Het oordeelt dat het gebruik van de portretfoto zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in strijd kan zijn met het portretrecht.

Overeenkomst

In 2009 sluiten partijen een overeenkomst, waarbij Privatescan zich verplicht tot het afnemen van een gratis total body scan bij de TV-presentatrice (de TV-presentatrice krijgt EUR 600,- toe). Als tegenprestatie hiervoor geeft de TV-presentatrice op haar beurt toestemming aan Privatescan om de gemaakte video-opnames van het onderzoek (niet de medische beelden, zoals de MRI scan), een portretfoto en een aantal quotes van de TV-presentatrice te mogen gebruiken op de website van Privatescan.

“Lang genoeg”

In de zomer van 2014 verzoekt de TV-presentatrice Privatescan om het gebruik van de video-opname en haar portret te staken, omdat deze lang genoeg zouden zijn gebruikt. Privatescan gebruikt vervolgens voor ongeveer een half jaar een video-opname van een ander persoon, maar wisselt daarna weer naar de video-opname met de desbetreffende TV-presentatrice.

Beëindiging overeenkomst

In juni 2015 verzoekt de TV-presentatrice nogmaals aan Privatescan het gebruik van de video-opname en haar portret op de website van Privatescan te staken. Tevens heeft de TV-presentatrice in deze brief de overeenkomst, voor zover deze niet al zou zijn beëindigd door middel van de brief van de zomer van 2014, ontbonden dan wel opgezegd.

Verweer Privatescan

Privatescan reageert hierop door te stellen dat zij van mening is dat zij op basis van de overeenkomst gerechtigd is de video-opname op de website en het portret in de nieuwsbrief te blijven gebruiken.

Beoordeling door het hof

Het hof oordeelt dat het (voor tijdelijke duur) verwijderen van de video-opname door Privatescan een aanwijzing is dat op die datum een beëindigingsovereenkomst met betrekking tot het gebruik van video-opname tot stand is gekomen.

Het hof acht het bestaan van deze beëindigingsovereenkomst des te meer aannemelijk gelet op de lange duur van de periode waarin de video-opname op de website te zien was.

Verder oordeelt het hof dat voor het gebruik van de portretfoto anders dan op de website (lees: in de nieuwsbrief) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de TV-presentatrice was vereist. Deze toestemming is niet uitdrukkelijk en schriftelijk gegeven en dus heeft de TV-presentatrice volgens het hof een redelijk belang zich te verzetten tegen het gebruik van haar portretfoto in de nieuwsbrief.

rechtspraak

En dus…

Het hof veroordeelt Privatescan iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van de video-opname op haar website te staken en gestaakt te houden en oordeelt dat het gebruik van de portretfoto zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in strijd is met het portretrecht.

Let dus goed op wanneer je foto’s of video’s (langdurig) op jouw website hebt staan, waarvan mensen verzocht hebben om deze te verwijderen. Is er een beëindigingsovereenkomst tot stand gekomen?

Gerelateerde berichten