Blog

Vijf tips voor een exit in IT-projecten

In het kader van de IT-dienstverlening kunnen zich diverse risico’s voordoen. Als afnemer wil je de kans op de verwezenlijking van deze risico’s zoveel mogelijk verkleinen. Wanneer de risico’s zich toch voordoen dan wil je de gevolgen daarvan beperken. In deze blogserie geef ik steeds vijf tips om de risico’s te adresseren. Dit keer: de exit.

Eerder gaf ik al tips ter voorkoming van een mislukt IT-project, tips ter voorkoming van gebrekkige IT-dienstverlening, tips voor het waarborgen van continuïteit en tips bij datalekken. In deze vijfde en laatste blog van deze blogserie besteed ik aandacht aan een ander veel voorkomend situatie in IT-projecten: de exit.

Zo kan het voorkomen dat je bij beëindiging van een overeenkomst naar een derde partij wil overgaan, maar dat dit niet eenvoudig mogelijk of te kostbaar is. Dit risico en de gevolgen daarvan kunnen worden beperkt door inachtneming van de volgende vijf tips.

Tip 1. Exit-regeling

Kom in de overeenkomst een adequate exit regeling overeen, zodat de overgang naar een volgende leverancier eenvoudiger kan worden gemaakt.

Tip 2. Medewerking bij de exit

In de exit-regeling dient te worden afgesproken dat de leverancier alles moet doen om de overgang naar een volgende leverancier rimpelloos te laten verlopen. Zo kan de leverancier worden verplicht om assistentie te verlenen om bepaalde gegevens te exporteren of te converteren.

Tip 3. Back-ups

Indien de leverancier back-ups heeft gemaakt van vertrouwelijke gegevens, dan wil je dat deze – naar keuze van de afnemer – worden teruggegeven aan de afnemer of worden vernietigd.

Tip 4. Kosten van de exit

De kosten van de exit wil je zoveel als mogelijk beperken. Is de exit te wijten aan een wanprestatie van de leverancier, dan wil je de kosten op haar kunnen verhalen. In andere gevallen is het redelijk om eventuele kosten te factureren tegen een vooraf overeengekomen geldend tarief, of – vaak beter – een vaste prijs.

Tip 5. Exit-plan

De exacte verplichtingen kunnen nader worden uitgewerkt in een exit-plan. Zorg er wel voor dat dit exit-plan al is afgesproken voordat de exit ter sprake komt: het is dan vaak lastig om nog tot adequate afspraken te komen.

Lees hier de volledige blogserie terug:

Vijf tips om een mislukt IT-project te voorkomen

Vijf tips om gebrekkige IT-dienstverlening te voorkomen

Vijf tips om continuïteit van IT-projecten te waarborgen

Vijf tips voor het beheersen van datalekken

Vijf tips voor een exit in IT-projecten

Gerelateerde berichten