Intellectueel Eigendom

Intellectueel Eigendomintellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor verschillend rechten op dingen die mensen bedenken of creëren. Afbeeldingen, broncodes, computerprogramma’s, databanken, foto’s, logo’s, namen, ontwerpen, software, teksten en uitvindingen kunnen voor bescherming in aanmerking komen. En dat geldt zowel offline als online. Wetten, zoals de Auteurswet, Handelsnaamwet of Rijksoctrooiwet regelen wat voor welke bescherming in aanmerking komt.

Intellectueel eigendom wordt ook wel intellectuele eigendom genoemd, of intellectuele eigendomsrechten (of kortweg: IE-recht / IE-rechten, of naar de Engelse variant intellectual property “IP”). Intellectueel eigendom bestaat uit auteursrecht, databankenrecht, handelsnaamrecht (of handelsnamenrecht), merkrecht (of merkenrecht), modelrecht en octrooirecht. Naburige rechten, persoonlijkheidsrechten en rechten op domeinnamen worden vaak gezien als verwante rechten (of maken onderdeel uit van een van deze rechten).

Intellectueel eigendom wordt steeds belangrijker op internet, voor IT en ICT. De verschillende rechten beschermen de verschillende voortbrengselen van de menselijke geest. Een uitvinding kan beschermd worden door octrooirecht; een origineel softwareprogramma door het auteursrecht. Namen van ondernemingen kunnen beschermd worden door handelsnaamrecht en door merkrecht. En die laatste geldt ook ter onderscheiding van waren of diensten.

Als advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechtzaken op internet biedt Wouter Dammers van LAWFOX ondernemingen ondersteuning in (het verweer tegen) handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

[bg_faq_start]

Auteursrecht

Het auteursrecht is een veel voorkomend recht. Het auteursrecht (of copyright) beschermd de maker van een eigen intellectuele schepping. Het werk moet dan wel een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en de persoonlijk stempel van de maker dragen. Er moeten dus creatieve keuzes zijn gemaakt. Daarvan is al gauw sprake. En auteursrecht geldt op veel verschillende werken: afbeeldingen, foto’s, teksten, broncode, logo’s, ontwerpen en vormgeving kunnen bijvoorbeeld voor auteursrecht in aanmerking komen. Auteurs, fotografen, ontwerpers, programmeurs en journalisten hebben dus vaak auteursrechten. En dat geldt zowel offline als online. Ook op internet geldt het auteursrecht dus ‘gewoon’.

Auteursrecht beschermd de maker tegen het zonder toestemming kopiëren of publiceren van een auteursrechtelijk beschermd werk. Zonder toestemming of een licentie mag het werk dus vaak niet gebruikt of verspreid worden.

Databankenrecht

Het databankenrecht kan verzamelingen van gegevens beschermen. Dit recht komt toe aan de producent van de databank, die in de verzameling van de gegevens heeft geïnvesteerd. De houder van het databankenrecht – de producent dus – kan optreden tegen het zonder toestemming opvragen of hergebruiken van (delen van de) databank. Dat kan zowel tegen kleine beetjes zijn, als dit structureel en systematisch gebeurd (scrapen of scraping), tot het volledig overnemen van een databank. Sinds kort is ook duidelijk dat metazoekmachines goed moeten opletten op databankenrechten van de doorzochte databanken. Dat geldt met name wanneer in wezen dezelfde functionaliteiten worden aangeboden; zoekopdrachten realtime worden vertaald; en de resultaten van de zoekopdracht worden getoond in de eigen lay-out terwijl doublures worden samengevoegd.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht lijkt op het merkrecht (zie hieronder). Handelsnaamrecht beschermd de naam van een bedrijf. Voor bescherming van een handelsnaam hoeft de handelsnaam niet geregistreerd te zijn, maar moet deze in het economisch verkeer worden gebruikt ter aanduiding van de onderneming. Een handelsnaamrechthouder kan optreden tegen partijen die na zijn eerste gebruik van de handelsnaam eenzelfde handelsnaam gebruiken waardoor er verwarring te duchten is bij het relevante publiek. Ook domeinnamen kunnen soms als handelsnaam worden beschermd.

Merkrecht

Een merk is een teken dat kan worden gebruikt om producten of diensten te onderscheiden. Het heeft dus een herkomst- en onderscheidingsfunctie. Vaak bestaat een merk uit een woord of woorden, of uit een afbeelding zoals een logo. Een merk kan worden geregistreerd bij een merkenbureau. De houder van een merk kan anderen verbieden om een teken gebruiken dat identiek of bijna hetzelfde is. Ook als er afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk, of er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van een merk, dan kan de merkhouder daar tegen optreden. Merkenrecht is erg relevant op internet. Het gebeurt geregeld – al dan niet terecht – dat merkhouders optreden tegen houders van domeinnamen, of tegen websitehouders die merken noemen zonder toestemming van de merkhouder.

Octrooirecht

Een octrooi (vaak ook wel patent genoemd) is het exclusieve recht om een uitvinding te mogen maken, gebruiken of verkopen. Octrooirecht kan worden aangevraagd. Na registratie biedt het octrooi een erg krachtige bescherming tegen inbreukmakers. Zelfs als inbreukmakers dezelfde uitvinding geheel onafhankelijk hebben ontwikkeld, kan de octrooihouder optreden tegen de verkoop van die tweede uitvinding. Octrooirecht op software is lastig, maar niet onmogelijk. Op hardware en (technische) producten kan octrooirecht wel weer erg relevant zijn. Lees hier meer over octrooien.

[bg_faq_end]

Meer weten over intellectueel eigendom op internet? Neem contact op!

[maxbutton id=”2″]

[starbox]