Gratis eerste inschatting           Specialist internet en recht          Vaste prijzen

Smaad en laster op websites

Websites bestaan in verschillende vormen en maten. Van kleine weblogs tot grote vergelijkingswebsites, één ding hebben ze allemaal gemeen: Ze zijn snel en gemakkelijk vindbaar voor een groot publiek. Als berichten over jouw bedrijf op het internet staan, dan kan dat dus zowel positief als negatief zijn: Goede ervaringen worden gedeeld als het ware mond op mond reclame, hetgeen kan zorgen voor een nieuwe aanwas klanten. Maar negatieve recensies of onjuiste feiten kunnen de reputatie en goede naam van jouw bedrijf ernstig schaden. Websitehouders, en bezoekers van websites, genieten in principe de vrijheid van meningsuiting. Maar die vrijheid is niet onbeperkt.

Reviews over jouw bedrijf kunnen schokkend, kwetsend of verontrustend zijn. Zulke berichten kunnen toegestaan zijn. Maar wanneer de uitingen nodeloos kwetsend of schadelijk zijn, kan de vrijheid van meningsuiting worden beperkt. Je kunt de klager of website daar dus op aanspreken, vanwege “smaad” of “laster”.

Het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam door verspreiding van een bepaalde bewering (smaad) mag dus niet. Als je weet dat die bewering onjuist is (laster) ga je zelfs nog een stapje verder. Ook haatzaaien of discriminerende opmerkingen kunnen verboden worden.

Maar wie moet je aanspreken? Is dat de partij die de uiting heeft gedaan, of kan je ook bij de publicerende website terecht? De website kan pas aansprakelijk worden gehouden als de beheerder  weet of behoorde te weten van de onrechtmatige inhoud van het bericht en vervolgens geen actie heeft ondernomen.

Een website hoeft dus niet alles te verwijderen omdat iemand klaagt. Een negatieve uitlating kan namelijk beschermd zijn door de vrijheid van meningsuiting. Dat recht kan soms wel beperkt worden. Websitehouders doen er daarom goed aan een Notice & Take Down beleid te voeren, zodat klagers via een bepaald proces kunnen verzoeken om verwijdering van content van anderen.

5 tips voor beklaagde bedrijven

1. Probeer de betreffende klager te contacteren. De klacht is vaak een uiting van frustratie en een roep om aandacht. Communicatie met de klager kan veel problemen, kosten en schade voorkomen.

2. Werkt de klager niet mee, of is deze onvindbaar, verzoek dan de publicerende website om contactgegevens. Onderbouw dat het aannemelijk is dat de informatie onrechtmatig is, dat het schadelijk is, en dat er geen minder ingrijpende maatregel bestaat om de contactgegevens te achterhalen.

3. Is de klacht duidelijk ‘onmiskenbaar’ onrechtmatig? Verzoek dan de publicerende website om verwijdering. Voldoen ze daar niet aan, dan kan je de publicerende website aansprakelijk stellen. Houd er rekening mee dat het voor een derde lastig kan zijn om goed te beoordelen of een klacht ‘onmiskenbaar’ onrechtmatig is. Neem als vuistregel dat evidente scheldpartijen zonder onderbouwing en evidente leugens om iemand te beschadigen daar onder vallen. Onderbouwde klachten die wellicht kwetsend of schokkend zijn, hoeven niet per sé verwijderd te worden.

4. Werkt de websitehouder en klager niet mee? Dan kan je in kort geding om maatregelen vragen. Een gebod tot verwijdering ligt dan het meest voor de hand. Je kunt dan relatief snel resultaat krijgen.

5. Voorkom dat het verzoek om informatie te verwijderen teveel de aandacht trekt of wordt opgepikt door de media. Het publiek kan daardoor nieuwsgierig worden, waardoor juist meer aandacht op de ongewenste informatie komt: het zogenaamde Streissandeffect.

5 tips voor publicerende websites

1. Beoordeel of de uiting ‘onmiskenbaar’ onrechtmatig is. Dat is vaak lastig om goed te beoordelen. Maar neem als vuistregel dat evidente scheldpartijen zonder onderbouwing en evidente leugens om iemand te beschadigen direct offline moeten worden gehaald. Onderbouwde klachten die wellicht kwetsend of schokkend zijn hoef je niet te verwijderen.

2. Houd contact met het beklaagde bedrijf. Houd contact met de klagende bezoeker. Een goede communicatie voorkomt vaak onnodige escalatie.

3. Blijft het beklaagde bedrijf je aanspreken op verwijdering, verzoek dan een advocaat om de situatie te beoordelen. Mogelijk dat een goed onderbouwd verweer oplossing biedt voor de situatie.

4. Houd in het achterhoofd dat het om een mensenrecht gaat: de vrijheid van meningsuiting. Verwijdering zonder geldige reden kan een ongerechtvaardigde beperking van dit grondrecht opleveren, wat jouw reputatie kan schaden.

5. Als het beklaagde bedrijf om afgifte van contactgegevens van de klager vraagt, bedenk dan dat deze persoonsgegevens privacygevoelig zijn. Vraag een advocaat of je verplicht bent deze gegevens af te geven. Zo’n verplicht bestaat pas wanneer het aannemelijk is dat de informatie onrechtmatig is, dat het schadelijk is, en dat er geen minder ingrijpende maatregel bestaat om de contactgegevens te achterhalen.

Neem nu contact op
Wouter Dammers
Volg mij op:

Wouter Dammers

Advocaat at LAWFOX
Wouter Dammers (1985) is internetadvocaat en oprichter van LAWFOX. Hij is gespecialiseerd in IT-recht, conflictmanagement, privacyrecht en auteursrechtelijke en octrooirechtelijke vraagstukken met betrekking tot software. Wouter procedeert op regelmatige basis op het gebied van het internetrecht, zowel voor de rechtbank, het gerechtshof als via arbitrage. Wouter heeft de Grotius-opleiding Informaticarecht voltooid.
Wouter Dammers
Volg mij op:

Werkwijze


LAWFOX is transparant, flexibel en snel. Weten hoe? Kijk verder bij klantinformatie