Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst

In de huidige informatiesamenleving worden er geregeld persoonsgegevens verwerkt. Ondernemingen en organisaties doen dat niet altijd zelf maar besteden dit ook uit. Gegevens worden ergens anders opgeslagen zoals bij een hostingprovider. Data kan ook door een ander worden verrijkt met extra gegevens. Het uitbesteden van de verwerking van persoonsgegevens is niet zomaar toegestaan. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt daarvoor verplicht dat er een bewerkersovereenkomst wordt afgesproken. Met deze overeenkomst leggen partijen afspraken vast zoals:

  • voor welke doeleinden de gegevens mogen worden verwerkt;
  • wie is er verantwoordelijk is voor de bescherming van de privacy;
  • de te nemen beveiligingsmaatregelen;
  • welke vorm van toezicht mag worden gehouden worden;
  • wie verricht de meldplicht bij datalekken;
  • boetes indien de overeenkomst niet wordt nagekomen;

Ontstaan er problemen met betrekking tot de bewerkersovereenkomst, of andere aspecten op het gebied van privacy wetgeving? Privacy advocaat Wouter Dammers van LAWFOX kan u van juridische assistentie voorzien. Bel direct om uw zaak aan hem voor te leggen.