Cloud computing law

Cloud computing law

In de huidige online wereld is cloud computing niet meer weg te denken. Clouddiensten bestaan er in verschillende vormen en maten. Van platforms (PaaS) en infrastructuren (IaaS) tot diensten (SaaS). Die laatste zijn wel het meest bekend (denk aan e-maildiensten, en diverse online CRM of ERP systemen). Voordeel van clouddiensten is dat deze diensten snel, flexibel en gemakkelijk inzetbaar zijn. Nadeel is dat er een grote afhankelijkheid kan ontstaan van de diensten – en dat brengt risico’s met zich mee. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer de clouddienstverlener, of de klant, failliet gaat? Moet de clouddienstverlener content beschikbaar houden voor de curator of klant? En kan de klant nog wel bij zijn data als de clouddienstverlener ermee ophoudt? Ook het recht op back-ups, onderhoud, privacy, en andere ICT-rechtelijke aspecten spelen een rol bij cloud computing.

Geen cloud computing wet

Helaas bestaat er geen internationaal overkoepelende “cloud computing law”, en ook nationaal zijn wetten vaak niet toegespitst op de cloud. Het is daarmee vaak een kwestie van onderling regelen. Een cloud contract kan een regeling bieden voor bijvoorbeeld back-up faciliteiten, exit afspraken en continuïteitswaarborgen.

Continuïteit in de cloud

Sommige dienstverleners bieden een escrow agreement aan. Hoewel deze overeenkomsten vaak tot doel hebben om broncode of andere bestanden van de afnemer veilig te stellen, is zo’n regeling in het geval van cloud computing vaak niet toereikend. Bij clouddiensten is immers meer dan alleen broncode relevant: ook hosting, data, hardware en andere aanverwante diensten – soms zelfs mensen – zijn van groot belang om echt van continuïteit te kunnen spreken. Met enkel een broncode-escrow kom je er dus niet. Sterker nog, in het geval van faillissement bestaat zelfs de mogelijkheid dat een curator de intellectuele eigendomsrechten verkoopt en het is nog maar de vraag wat er met de voor het faillissement afgesloten licenties kan gebeuren. Het veilig stellen van de intellectuele eigendomsrechten is in dat geval vaak al een eerste stap, maar daarnaast zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt over andere assets zoals hardware, personeel en andere derden.

Advocaat cloud computing

Is dit geregeld, en gaat het toch mis, dan kan een IT-advocaat uitkomst bieden. Is dit niet geregeld, dan zal een IT-advocaat kunnen beoordelen wat er wellicht toch nog mogelijk is. In ieder geval kan een advocaat gespecialiseerd in “cloud computing law” van hulp zijn bij problemen op dit gebied.

Bel of e-mail daarom rechtstreeks met Wouter Dammers van LAWFOX Advocatuur om jouw probleem voor te leggen.