Computervredebreuk

Computervredebreuk

Computervredebreuk is de bekendste vorm van computercriminaliteit (cybercrime). Het betreft het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een computersysteem of netwerk en wordt daarom ook wel eens “computerinbraak” genoemd, analoog aan woninginbraak.

Hacken

In de praktijk wordt computervredebreuk vaak als “hacking” bestempeld, hoewel dit eigenlijk onjuist is. Hacken is immers het vinden van creatieve toepassingen, speciaal met betrekking tot computers. Hacken is een misdrijf en strafrechtelijke vervolging is dus mogelijk. Het is verboden ongeacht of er een beveiliging is doorbroken. Ook het binnendringen van een computer of netwerk waarop geen beveiliging staat is dus verboden. Het binnendringen moet opzettelijk en wederrechtelijk zijn geweest.

Binnendringen van een computer

De wet geeft geen definitie van “binnendringen”. Computervrede breuk kan dus op veel verschillende manieren plaatsvinden. Denk daarbij aan het gebruik maken van een technische ingreep (brute forcing), valse signalen, een valse sleutel (gebruikersnaam en/of wachtwoord of IP-spoofing bijvoorbeeld) of het aannemen van een valse hoedanigheid (phishing).

Schadevergoeding

Strafrechtelijk kan aangifte worden gedaan. Civielrechtelijk kan men schadevergoeding vorderen in het geval van hacken. Dat betekent dat een bedrijf of organisatie tegen een ander bedrijf, organisatie of persoon een eis in kan stellen tot vergoeding van de schade die geleden is door de computervrede-breuk. Zo kan het opruimen van de schade en het controleren van achtergebleven software zoals rootkits kan een tijdrovende klus zijn. Maar ook het verkrijgen van vergoeding van immateriële schade, bijvoorbeeld vanwege schending van de privacy of het recht op eigendom, behoort tot de mogelijkheden. Ook gegevensdiefstal kan leiden tot schadevergoeding.

Praktijk

In de praktijk zal de dader van de computercriminaliteit gesommeerd moeten worden tot vergoeding van de schade en zo nodig voor de rechter moeten worden gedaagd. De rechter kan de inbreker dan aansprakelijk stellen voor vergoeding van de geleden schade veroorzaakt door de hack.

Heeft uw bedrijf of organisatie schade geleden wegens computervredebreuk? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van uw slagingskansen te krijgen.