Disclaimer recht

Disclaimer recht

De juridische status van een disclaimer staat vaak ter discussie. In principe hebben disclaimers in het recht de status van mededeling – er is geen sprake van een overeenkomst omdat er vaak geen acceptatie van deze afspraak heeft plaatsgevonden. “Ik ben niet aansprakelijk” heeft dus weinig zin. “Deze mededeling is op persoonlijke titel” mogelijk wel. Een disclaimer als uitsluiting van aansprakelijkheid is dus vaak zinloos: een rechter zal hoe dan ook de overweging maken of dat inderdaad het geval is. Toch lijken disclaimers een standaard onderdeel te zijn op veel websites.

Heeft u een juridisch probleem waarbij disclaimers een rol spelen? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX Advocatuur.