IT-jurist

IT-juristIT-jurist

IT-jurist Wouter Dammers van LAWFOX is IT-advocaat in hart en nieren. Hij is in 2009 afgestudeerd aan Tilburg University op de master Law & Technology en is dus al jaar en dag thuis in het IT-recht. Hij heeft sinds 2009 als IT-advocaat en als IT-jurist gewerkt bij een advocatenkantoor en een juridisch adviesbureau in Amsterdam. Eind 2013 heeft de IT-advocaat LAWFOX opgericht. Wouter heeft dus jaren ervaring op het gebied van IT-recht. Als IT-jurist is hij expert in geschilbeslechting met betrekking tot ICT, internet, technologie en recht. Vraagstukken op het gebied van intellectuele eigendom, privacy en IT-contracten behoren tot zijn dagelijkse praktijk.

Geschillen in IT-projecten

In IT-projecten wordt vaak met complexe IT-contracten gewerkt. Deze zijn vaak complex en zorgen geregeld voor juridische problemen. Maar zeker in het geval er geen contract is gesloten is het wachten op mislukking van de samenwerking. Software werkt vaak niet goed, of niet naar wens en het budget en de planning worden geregeld ruimschoots overschreden. Ook willen afnemers vaak meer dan dat er is afgesproken en ontstaat de vraag naar meerwerk. Deze, en andere, typische IT problemen ontstaan vaak omdat er onvoldoende of onvoldoende duidelijke afspraken zijn gemaakt. De verwachtingen van leverancier en afnemer stemmen dan vaak niet overeen. Een goed IT-contract, opgesteld door gespecialiseerde IT-juristen, kan vaak deze problemen voorkomen of in ieder geval de risico’s op het ontstaan daarvan verkleinen.

Leidt een IT-project toch tot een juridisch geschil, dan kunnen gespecialiseerde IT-advocaten hulp bieden bij het oplossen van het conflict.

Een duidelijk contract kan dus al vaak veel problemen voorkomen. Ontstaat er toch een probleem, dan zal vaak teruggevallen moeten worden op wat er in de contracten is overeengekomen. De juridische positie van beide partijen wordt daarin bepaald.

IT-advocaat

Als gespecialiseerd IT-jurist en IT-advocaat kan Wouter Dammers van LAWFOX uw belangen behartigen als u toch in een geschil bent geraakt of dreigt te geraken. Er kan dan worden gekeken of het IT-project nog recht kan worden getrokken. Is dat niet het geval dan ligt een beëindiging, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst mogelijk meer voor de hand. Ook kan er worden gekeken naar schadevergoeding, compensatie, of juist het beperken of voorkomen van schade. Wellicht dat er contractueel zelfs boetes zijn overeengekomen in het geval van overtreding. En mogelijk dat er specifieke afspraken zijn gemaakt voor het geval van een exit. Hoe wordt er omgegaan met de data die van de ene bij de andere partij rusten? Bij wie rusten de intellectuele eigendomsrechten? Kan een derde partij zaken overnemen? En hoe zit het daarbij met betaling?

Vaststellingsovereenkomst of juridische procedure

IT-advocaten kunnen assisteren bij zulke zaken. Wanneer partijen er onderling uitkomen kan het geschil en de oplossing daarvan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In zo’n overeenkomst wordt een einde aan de problematiek gemaakt. Een gang naar de rechter of arbitrage is in zo’n geval niet (langer) nodig. Lukt het partijen niet om er onderling uit te komen? Dan is een verdere juridische procedure nodig, zoals de gang naar de rechter, arbitrage bij de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering, mediation of bindend advies.

Wouter Dammers van LAWFOX kan u bij dit alles assisteren. Meer weten? Neem direct contact op.