Advocaat auteursrecht

Advocaat auteursrecht Wouter Dammers van LAWFOX is gespecialiseerd in auteursrecht en technologie. Auteursrecht speelt immers een (zeer) grote rol in de ICT-wereld. Software, websites, apps, CRM-, ERP- en DMS-systemen zijn opgebouwd uit vele regels broncode.

Die broncode, maar bijvoorbeeld ook de lay-out, afbeeldingen, foto’s op internet, video’s, teksten, logo’s, opmaak en typografie van deze computerprogramma’s kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.

Hoe het auteursrecht werkt in de ICT en op internet is vaak afhankelijk van de gebruikte technologie. Een kennis van zowel het recht als de techniek is daarom van groot belang om een goede zaak te hebben. LAWFOX is daarin thuis. Als advocaat auteursrecht staat Wouter Dammers geregeld in de rechtbank om auteursrechten en ander intellectueel eigendom te handhaven, of om juist verweer te voeren tegen inbreukclaims gebaseerd op auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht. Uiteraard speelt daarbij ook het regelen van een schadevergoeding op het gebied van auteursrecht. Advocaat Dammers procedeert, onderhandelt en adviseert dagelijks op het gebied van auteursrecht, met name met betrekking tot ICT en internet.

Zijn werkzaamheden variëren van het versturen van een simpele sommatiebrief (cease and desist letter), het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van onthoudingsverklaringen, en het voeren van verweer tegen inbreukclaims, tot het voeren van (complexe) procedures voor de rechtbanken, gerechtshoven of ADR-instituten (arbitrage, mediation, bindend advies).

LAWFOX staat zowel auteursrechthebbenden als (vermeend) inbreukmakers bij om hun belangen te behartigen en ze te adviseren in de jungle van het auteursrecht.

De auteursrecht advocaat heeft meerdere succesvolle zaken gevoerd op het gebied van inbreuk op auteursrecht, waaronder:

  • de handhaving van auteursrechten voor een leverancier van plug-ins en extensies voor een CMS-systeem;
  • de overdracht van broncodes van een ontwikkelde website voor een afnemer, zodat deze de software zelf kon gaan onderhouden;
  • de verdeling van auteursrechten op een door verschillende partijen ontwikkelde front-end en back-end van een reserveringssysteem;
  • (verweer tegen) sommaties tot het staken van auteursrechtinbreuken op foto’s en logo’s voor diverse partijen; en
  • de beëindiging van een opdrachtovereenkomst waarbij een regeling werd getroffen wat betreft de auteursrechten op de ontwikkelde software.
Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Weten wat de rechtspositie van uw bedrijf of organisatie is? Neem direct contact op!