Schadevergoeding auteursrecht

Schadevergoeding auteursrecht

Schadevergoeding bij auteursrecht inbreuk is mogelijk. In geval van schending van auteursrecht kan de auteursrechthebbende schadevergoeding eisen. Dat is wettelijk zo geregeld. In de regel moet de schade concreet worden berekend. Dat is vaak heel moeilijk, en een abstracte schadebegroting vindt daarom geregeld plaats bij schendingen van auteursrecht. Dat er schade wordt geleden door een inbreuk, staat dus vaak niet ter discussie. Maar de hoogte van de schade wel. Uitgangspunt voor schadeberekening is welke vergoeding verschuldigd zou zijn geweest indien de auteursrechthebbende toestemming zou hebben gegeven voor de overname. In de praktijk hebben verschillende branche-organisaties lijsten met richtprijzen bedacht waarbij aansluiting kan worden gevonden, zoals de Tarievenlijst FotoAnoniem voor de overname van foto’s.

Wordt jouw bedrijf of organisatie aangesproken op schadevergoeding wegens schending van auteursrecht? Of wil jouw bedrijf of organisatie juist iemand aanspreken? Bel of mail dan met advocaat Wouter Dammers van LAWFOX om de schadeberekening te bespreken.