Algemene voorwaarden website

Algemene voorwaarden website

Algemene voorwaarden kan je op je website plaatsen, maar dat is niet altijd voldoende.

Algemene voorwaarden zijn van belang voor de afspraken tussen bedrijven. Sommige afspraken leg je vast een in een overeenkomst, sommige hanteer je standaard. Die standaard voorwaarden zijn algemene voorwaarden. Vaak wordt in de software en ICT-branche dezelfde soort algemene voorwaarden gehanteerd. Leveranciersvriendelijke voorwaarden als de ICT~Officevoorwaarden, Nederland ICT Voorwaarden, FENIT voorwaarden of ARBIT voorwaarden zijn bekend en, bij afnemers, berucht.

Algemene voorwaarden zijn echter niet zomaar van toepassing. In de regel is voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden vereist dat deze akkoord worden bevonden bij de overeenkomst en voor of bij het sluiten van het contract ter hand worden gesteld. Die terhandstelling kan ook online, dan heet het een terbeschikkingstelling.

Online algemene voorwaarden (op een website) ter beschikking stellen mag echter alleen als het contract ook online is gesloten (online geldt online; offline geldt offline). Verwijzen dat de algemene voorwaarden te vinden zijn op de website is onvoldoende. In het online contract moet zijn verwezen naar de directe vindplaats van de algemene voorwaarden op de website (bijvoorbeeld: . De algemene voorwaarden op de website moeten te raadplegen zijn, en op te slaan of te printen zijn.

Meer weten over algemene voorwaarden? Bel of mail met Wouter Dammers van LAWFOX!