Databankenrecht

Databankrecht

Het databankrecht (of databankenrecht) is van toepassing op – jawel – databanken. Het is een relatief nieuw intellectueel eigendomsrecht. De databankenwet regelt de rechten die toekomen aan een producent van een databank.

Inbreuk

Het databankrecht geeft deze producent het recht om toestemming te verlenen voor het opvragen of hergebruiken van (het geheel of een substantieel deel van) de inhoud van de databank. Ook het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank kan aan toestemming zijn onderworpen. Heb je geen toestemming, dan kan het zijn dat er sprake is van een schending van het databaserecht.

Databankenwet

Databankrecht is van toepassing op databanken. De Databankenwet verstaat daaronder verzamelingen van elementen, zoals gegevens, die geordend zijn en afzonderlijk toegankelijk zijn. Om voor een databankrecht in aanmerking te komen, moet er wel sprake zijn van een substantiële investering in de verkrijging, controle of de presentatie van de inhoud van de database. Degene die die investering heeft gedaan, en dus het financiële risico draagt, is in principe de producent van de databank – en komt dus het databankenrecht toe.

Scraping

Op grond van het databankenrecht kan bijvoorbeeld scraping, onder omstandigheden, worden verboden. Ook het gebruik van dedicated zoekmachines staat op gespannen voet met databankenrecht.

Wordt jouw bedrijf of organisatie aangesproken op schending van databankenrecht, of maakt een derde inbreuk op jouw databankenrecht? Bel of mail dan direct met databankrecht advocaat Wouter Dammers van LAWFOX.