Domeinnaamrecht

Domeinnaamrecht

Het domeinnaamrecht bepaalt wie welke rechten op een domeinnaam kan hebben. Wie is de eigenaar van een domeinnaam? Is een domeinnaam vatbaar voor overdracht? Hoe kan je een domeinnaam overnemen? Welke rechten heeft een houder van een domeinnaam? En kan je een domeinnaam opeisen?

Domeinnaam

Het domeinnaamrecht is het deel van het recht dat op domeinnamen van toepassing is. Een domeinnaam is in de kern enkel een internetadres van de houder van een domein: het lokaliseert en identificeert de vindplaats van een website op het internet. In feite is het domein niets anders dan een adres, vergelijkbaar met een huisadres of telefoonnummer.

Handelsnamenrecht en merkenrecht

Een domeinnaam kan beschermd zijn op grond van het handelsnaamrecht en merkrecht, en onder omstandigheden ook op grond van het auteursrecht. Op grond van die rechten kan een domeinnaam iemand toekomen, of geclaimd (opgeÃĢist) worden. Een domeinnaam claimen op grond van jouw merkrecht of handelsnaamrecht is dus onder omstandigheden mogelijk.

Zaken domeinnaamrecht

Deze, en andere juridische vraagstukken, zoals ten aanzien van domeinnaamkaping, onrechtmatige domeinnamen, overdracht van domeinnamen, bezwaring van domeinnamen, beslag op domeinnamen en geschillen over domeinnamen, behoren tot de expertise van domeinnaamrecht-advocaat Wouter Dammers van LAWFOX.

Heeft jouw bedrijf of organisatie met deze of andere aspecten van domeinnaamrecht te maken? Bel of mail hem dan gelijk voor een eerste inschatting.