Idee beschermen

Idee beschermen

Wanneer je een idee hebt dat geld waard is, is het van groot belang om dit idee zo goed mogelijk te beschermen.

De wet kent daarvoor een aantal verschillende intellectuele eigendomsrechten. Op ideeën kunnen met name octrooien (patenten) bescherming bieden. Wel moet er dan sprake zijn van een technische uitvinding. Ideeën an sich worden niet beschermd door het auteursrecht: iedereen mag immers een idee hebben, en je kan een ander niet verbieden om hetzelfde idee te hebben. Wel kan je een concrete uitwerking van een idee beschermen met auteursrechten. Het is daarom van groot belang dat je het idee gaat vastleggen.

Als er geen intellectuele eigendomsrechten, zoals patent of copyright, van toepassing (kunnen) zijn, kan het idee nog beschermd worden als bedrijfsgeheim of know how. Als je het idee wilt delen dien je een geheimhoudingsverklaring (NDA, non disclosure agreement) overeen te komen. Daarbij kan je afspreken dat “mijn idee niet mag worden gebruikt door de ander, op straffe van een boete”. Specificeer het idee dan goed, zodat het duidelijk is waar het over gaat. Het idee kan je daarmee beschermen in jullie onderlinge verhouding. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn als je met een app bouwer spreekt over een idee voor een app. Ook bij het ontwikkelen van andere software, een innovatieve website, of een technologie met high confidentiality is het beschermen van een idee zeer belangrijk.

Wilt u weten welke bescherming voor uw idee het beste past? Bel of mail dan met advocaat Wouter Dammers.