Inbreuk merkenrecht

Inbreuk merkenrecht

Wanneer is er sprake van inbreuk op merkenrecht? Een merk beschermt een logo, naam of ander onderscheidingsteken van een bedrijf, commerciële organisatie, product of dienst. Merken kunnen geregistreerd worden als woordmerk of beeldmerk. Een merk registreren en beschermen kan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dat kan uw bedrijf of organisatie zelf doen, maar dat kan ook via een merkenrecht advocaat of merkgemachtigde. Registratie zorgt voor merkenrechtelijke bescherming.

Rechten van de merkhouder

Een merkhouder kan met een geregistreerd merkrecht optreden tegen inbreuk op zijn merkenrecht. Een merkrecht geeft bescherming tegen het zonder toestemming gebruiken van een teken dat lijkt op het merk, of hetzelfde is als het merk, terwijl dit wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. Gebruik van een merknaam zonder toestemming kan dus een schending van merkrecht opleveren. Ook is er sprake van merkinbreuk wanneer er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van een merk, of als afbreuk wordt gedaan aan die reputatie.

Wet- en regelgeving merkenrecht

Voor merken zijn met name het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), de Gemeenschapsmerkenverordening (GVO) en de Handelsnaamwet relevant.

Domeinnamen en AdWords

In de internetbranche spelen domeinnamen en AdWords een belangrijke rol als het gaat om merkrecht. Beiden kunnen onder omstandigheden een inbreuk maken op merkrechten.

Meer weten? Bel of mail dan met merkenrecht advocaat Wouter Dammers van LAWFOX.