Octrooirecht

Octrooirecht

Een octrooirecht, ook wel bekend als een octrooi, octrooien, patent of patents, betreft een intellectueel eigendomsrecht en industrieel eigendomsrecht. Het octrooirecht geeft een exclusief recht op een uitvinding. In de IT en high tech industrie is het van belang dat ook software en werkwijzen voor het zakendoen te octrooieren zijn.

Wet- en regelgeving

Het octrooirecht wordt in Nederland geregeld in de Rijksoctrooiwet 1995. Andere belangrijke juridische grondslagen zijn te vinden in het Europees Octrooiverdrag (EOV), het Octrooisamenwerkingsverdrag (Patent Cooperation Treaty of PCT) en het Unieverdrag van Parijs. Daarnaast kunnen de verschillende nationale octrooiwetten uit andere landen van groot belang zijn, in het geval van internationale octrooien.

Betekenis

De betekenis van het octrooirecht is groot. Immers: het octrooi geeft de houder ervan het recht om iedereen te verbieden om de geoctrooieerde uitvinding te maken, te gebruiken of te verkopen. De houder kan zelf overigens nog afhankelijk zijn van andere octrooien om zijn uitvinding toe te passen (een mobiele telefoon kan met een octrooi beschermd zijn, maar alle onderdelen daarin (chips, accu’s, aansluitingen en dergelijken) kunnen ook weer stuk voor stuk gepatenteerd zijn.

Beperkingen

De beperking in octrooirechtelijke bescherming zit in de meeste Europese landen in het gebruik van commerciële doeleinden. Privégebruik kan dus niet worden verboden op grond van octrooirecht. In Amerika is dit overigens anders.

Het is ook toegestaan om de gepatenteerde uitvinding te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kan namelijk nieuw inzicht worden verkregen over de werking van de uitvinding, of kunnen mogelijke alternatieven of verbeteringen worden bedacht. Wetenschap en commerciële exploitatie kunnen echter nauw met elkaar verband houden. Daarmee is het dus oppassen geblazen!

Octrooirecht op software

Octrooien waren in eerste instantie alleen bedoeld voor technische uitvindingen, zoals elektronische apparaten en medicijnen. Maar sinds dat computers op grote schaal hun intrede hebben gedaan in onze samenleving, ontstond er ook de behoefte om computerprogramma (software) te beschermen. Hoewel de meest gebruikelijke manier daarvoor het auteursrecht werd, is het octrooirecht de laatste tijd aan een opmars bezig in softwareland. Zo kan op functionaliteit in software vaak geen auteursrecht worden verkregen, maar wel een octrooirecht. Nu kan er ook een octrooi worden verkregen op nieuwe techniek die in software kan worden gerealiseerd.

Advocaat?

Een octrooi kan dus veel bescherming geven. De procedure om een octrooi te krijgen is echter complex en kostbaar. Veel hangt af van de beoordeling van de omvang en de geldigheid van het octrooi. De specifieke omstandigheden van de uitvinding en de lokale octrooiwetgeving zijn van grote betekenis. Het is daarom van groot belang om samen te werken met een advocaat gespecialiseerd in octrooirecht die nauwe banden heeft met octrooigemachtigden en octrooirecht gespecialiseerde advocaten uit andere landen. LAWFOX is van beide markten thuis: Wouter Dammers is advocaat octrooirecht en Arnoud Engelfriet is octrooigemachtigde en is een expert op patenten.

Overleg met advocaat Wouter Dammers van LAWFOX Advocatuur om uw octrooi strategie te bepalen.