Open source patent

Open source patent

Open source speelt een grote rol in de software- en ICT-wereld. Open source software is een van de meest voorkomende verschijningsvormen daarvan. Open source software betreft software waarvan de broncode, doorgaans, vrijelijk beschikbaar wordt gesteld. De open source software licentie bepaalt onder welke voorwaarden de broncode vrij beschikbaar is, en bij verspreiding of wijziging ook weer beschikbaar moet worden gesteld.

Licentievoorwaarden

Die licentievoorwaarden vinden hun oorsprong in het recht. Zo kan software auteursrechtelijk zijn beschermd, en soms ook met octrooirecht (octrooien, patenten). Ook andere vormen van technologie waarbij vrije voorwaarden een rol kunnen spelen, met name hardware (open source hardware) en data (of databanken) (open data), vinden hun juridische grondslag in intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, octrooirecht en databankenrecht.

Deze intellectuele eigendomsrechten geven de houder het recht om voorwaarden te stellen aan gebruik van de technologie. Doel van de wetgever is om innovatie daarmee te stimuleren. Niet iedereen deelt de mening dat auteursrechten en octrooien dat doel dienen. Om toch innovatie te stimuleren is open source bedacht.

Open source

Open source zorgt ervoor dat de gebruiker een licentie krijgt waarmee hij het recht krijgt de technologie onder bepaalde, vrije, voorwaarden de technologie te gebruiken. Sommige open source licenties zijn gebaseerd op auteursrecht (copyleft), andere open source licenties op octrooirecht (open source patent), en weer anderen op het vrije gebruik van databanken (open source databank). Welk recht (welke vrijheid) je verkrijgt ligt aan de licentie.

Open source licenties

De licentie bepaalt welke vrijheid de licentienemer verkrijgt van de licentiegever. Welk recht je hebt, en ook welke plichten om de vrijheden te kunnen waarborgen, ligt dus vooral aan de tekst van de betreffende licentie.

Bekende open source software licenties zijn de GNU General Public License (GPL, GPLv2, GPLv3), de “cloud”-variant Affero General Public License (AGPL, AGPLv3), de “lesser” variant (LGPL, LGPLv2.1, LGPLv3), de Mozilla Public License (MPL, MPLv2), de Apache License (ASL, ASLv2), de Berkely Software Distribution License (BSD) en de Massachusetts Institute of Technology License (MIT). Sommige van deze licenties bevatten ook speciale patent clausules.

Open source licenties zijn van groot belang bij de uitleg wie waarop recht heeft. Wanneer je zelf een stuk code schrijft en deze combineert met open source code om één werk te distribueren, kan ertoe leiden dat je jouw eigen code ook onder de toepasselijke open source licentie moet distribueren. Dat is echter niet altijd het geval. Sommige licenties staan het toe om de open source broncode geheel vrij te gebruiken – en daarmee ook om verder gebruik door derden weer te beperken.

Één en ander is technisch en juridisch vaak zeer complex. Het is daarom aan te raden om contact op te nemen met een in open source recht gespecialiseerde advocaat of jurist. Wouter Dammers is advocaat en gespecialiseerd in open source recht. Meer weten? Bel of mail hem direct en vrijblijvend.