Patent software

Patent software

Een patent op software is sinds enkele jaren mogelijk. Patenten, ook wel octrooirechten, octrooien, of in enkelvoud octrooi of octrooirecht genoemd, geeft de uitvinder van een innovatie bescherming tegen gebruik van de uitvinding door anderen. Hoewel patentrechten oorspronkelijk bescherming gaf aan producten of een werkwijze voor het maken van een product, is het nu dus ook mogelijk om een octrooi op software te krijgen.

Octrooirecht

Om een octrooi te krijgen moet de uitvinder een aanvraag indienen. In die aanvraag staat in detail beschreven wat de uitvinding is. Als de software nieuw en inventief is wordt een octrooi verleend. Dat octrooi komt dan op uw naam te staan en heeft dan een geldigheid van twintig jaar, zo kunt u uw idee beschermen.

Het octrooirecht op software geeft een zeer krachtige bescherming tegen inbreukmakers. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om software en andere uitvinding voor octrooibescherming te registreren. Een advocaat kan voor uw bedrijf, samen met een octrooigemachtigde, een octrooiaanvraag opstellen en deze controleren.

Het patent geeft dus een tijdelijk recht op een uitvinding, ook op het gebied van software of andere ICT-toepassingen. De uitvinder van de software kan anderen dan verbieden de uitgevonden technologie te gebruiken of om een vergoeding (licentiegeld of royalties) te vragen voor zo’n gebruik. Het recht is tijdelijk, zodat de uitvinding na het verloop van de geldigheid onthuld moet worden. U ziet dus al dat er veel haken en ogen aan deze copyright regels zitten.

Software patent

Een octrooi kan worden verleend op technische uitvindingen. Het is dus ideaal voor de softwarebranche, ICT- en high tech- sector. Techniek op software kan ook octrooirechtelijk worden beschermd. Sterker nog, soms is zelfs een octrooi op een wijze van zakendoen mogelijk.

Wel moet een octrooi op software aan een aantal vereisten voldoen om arbitrage in software te voorkomen. Zo moet het om een nieuwe en inventieve uitvinding gaan. Daarnaast moet de uitvinding industrieel toepasbaar zijn om patenteerbaar te zijn. Vandaar ook dat het octrooirecht een industrieel eigendomsrecht wordt genoemd.

Aanvraag software patent

Een octrooi recht op software heb je niet zomaar: er moet een procedure worden gevolgd om een octrooirecht aan te vragen. De octrooiaanvraag kan inhoudelijk beoordeeld worden en soms kan zo’n behandeling jarenlang duren. De octrooiaanvraag moet de uitvinding in detail beschrijven. Houd er ook rekening mee dat een octrooiaanvraag na 18 maanden wordt gepubliceerd. Eventuele bestaande octrooien kan je dus ook controleren.

Een software octrooi geeft in principe alleen bescherming in het land waarvoor het octrooi is aangevraagd. Wereldwijde octrooien bestaan (nog) niet. Gelukkig is de aanvraag van octrooien wel enigszins gestroomlijnd in international verdragen. Daarnaast is er een Unitary European Patent (ook wel “Unitary Patent” of “European patent with unitary effect”), welk patent zal bestaan naast nationale octrooien en het Europees octrooi.

Als advocaat kan Wouter Dammers uw bedrijf of organisatie assisteren bij het handhaven van uw software patent, door anderen te verbieden de uitvinding commercieel toe te passen, of om verweer te bieden tegen inbreuk claims. Ook kan hij met een octrooigemachtigde onderzoeken of iets onder de beschermingsomvang van het patent op software valt. Meer weten? Neem direct contact op.