Auteursrecht website

Auteursrecht website

Auteursrecht op een website leidt geregeld tot vragen. Vaak hebben opdrachtgevers het idee dat zij auteursrechthebbende op de website zijn. Zij bepalen immers wat er moet gebeuren, en zij betalen ervoor. Maar dat is niet zo. Hoofdregel uit de Auteurswet is dat de maker van een werk het auteursrecht op de website heeft.

Een website kan uit verschillende werken bestaan. Zo bestaat er het ontwerp (de lay-out) van de website; de broncode van de website; en de content (tekst, afbeeldingen, video en dergelijke) op de website. Het auteursrecht (ook wel: copyright) rust steeds, in beginsel, bij de maker van die verschillende werken. Het is dus wel mogelijk dat de auteursrechten op de tekst op de website al bij de opdrachtgever rust (want vaak wordt de content door de opdrachtgever aangeleverd en is deze de maker daarvan). Wat betreft de werken die door de opdrachtnemer zijn ontwikkeld geldt dat de auteursrechten daarop aan de opdrachtgever overgedragen kunnen worden bij akte.

Ook kunnen er enkel gebruiksrechten zijn verleend in een licentie. En soms wordt door de opdrachtnemer ook software van derde partijen ingezet, zoals het achterliggende CMS-systeem of verschillende plug-ins of extensies die bepaalde functionaliteit verzorgen. Het auteursrecht op de website hoeft niet per se ook deze onderdelen te bevatten. De opdrachtnemer kan deze rechten namelijk niet overdragen omdat hij ze zelf ook niet heeft (en ook ‘slechts’ een gebruiksrecht heeft). Het gebruik hiervan en bijvoorbeeld standaardprogrammatuur kan reden zijn voor een websiteontwikkelaar om rechten niet over te (kunnen) dragen.

Auteursrecht op de website kan voor de opdrachtgever relevant zijn voor het geval deze bijvoorbeeld niet afhankelijk wil zijn van de ontwikkelaar, maar het onderhoud of beheer ook door een ander wil laten uitvoeren. De opdrachtgever wil dan ook over de broncodes en scripts kunnen beschikken. Kortom voor beide partijen geldt: Auteursrecht op een website moet je goed regelen.

Problemen op het gebied van auteursrecht? Neem direct contact op met advocaat Wouter Dammers.