Licentierecht

Licentierecht

Licentierecht is het recht betreffende licenties. Dat klinkt heel simpel, maar licenties zijn een bijzonder (en belangrijk) element in (met name) het intellectuele eigendomsrecht. Het intellectueel eigendomsrecht betreft auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, databankenrecht, handelsnamenrecht en modelrechten. Licentierecht komt een houder van een intellectueel eigendomsrecht toe: het geeft de rechthebbende de mogelijkheid om een derde toestemming te geven om het intellectueel eigendomsrecht (onder voorwaarden) te gebruiken.

Zo kan onder het auteursrecht de auteursrechthebbende op software een gebruiker van de software toestaan om de software te verveelvoudigen en openbaar te maken voor zover dat nodig is voor het beoogde gebruik.

In softwareland wordt zo’n licentie vaak opgenomen in een EULA (End User License Agreement) of in algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden (Terms & Conditions, Terms of Use, Terms of Service).

Een bijzondere vorm van licenties betreft de open source licentie. Deze soort licentie kan een vrij gebruik van bijvoorbeeld broncode toestaan. Om de vrije rechten ook voor anderen te waarborgen gaat dat vrije gebruik wel aan voorwaarden gebonden.

Licentierecht is dus van groot belang om te regelen wie onder welke voorwaarden gebruik mag maken van werken, producten, diensten of namen.

Meer weten? Neem contact op met advocaat Wouter Dammers.