Wet bescherming privacy

Wet bescherming privacy

De wet bescherming privacy is in Nederland bekend als de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze privacywet regelt de bescherming van persoonsgegevens. Schending van deze regelgeving kan tot gevolg hebben dat persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. De toezichthouder op naleving van de privacy wet is de Autoriteit Persoonsgegevens, vroeger bekend als het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp). De Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes opleggen die flink kunnen oplopen.

Ondertussen is in Europa ook een overkoepelende, Europese wet bescherming privacy in de maak: de Europese Verordening Gegevensbescherming. Tot die tijd heeft iedere EU-lidstaat zijn eigen wet voor de bescherming van privacy, met daarin zijn eigen regelgeving.

Heeft uw bedrijf of organisatie een boete opgelegd gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens? Of is er een conflict met een andere partij over de bescherming van persoonsgegevens (zoals ten aanzien van de meldplicht datalekken)? Bel of mail dan direct (zo nodig versleuteld) met privacy advocaat Wouter Dammers van LAWFOX Advocatuur.