Privacywetgeving internet

Privacywetgeving internet

Privacywetgeving op internet is van zeer groot belang. De privacy wetgeving in Nederland is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In Europa is er bovendien een overkoepelende Europese privacy wet in de maak: de Europese Gegevensverwerkingverordening. Privacy wetgeving is ook op internet van toepassing. Het regelt onder welke voorwaarden het al dan niet is toegestaan om persoonsgegevens te verwerken. Van persoonsgegevens kan al gauw sprake zijn. Zo moeten IP-adressen vaak al als persoonsgegevens worden beschouwd. Privacy wetgeving op internet is niet alleen van toepassing als persoonsgegevens worden opgeslagen. Iedere handeling met persoonsgegevens valt al onder de reikwijdte van de Wbp.

Meer weten over privacywetgeving op internet? Bel of mail dan (zo nodig versleuteld) met privacyexpert en advocaat Wouter Dammers.