Privacywetgeving internet

Privacywetgeving internet

Privacy op internet is van zeer groot belang. De privacywetgeving in Europa is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook wel: General Data Protection Regulation, GDPR). In Nederland geldt bovendien de Uitvoeringswet AVG. Daarnaast is voor online privacy de aanstaande ePrivacy-verordening van belang. Privacyrecht regelt onder welke voorwaarden het is toegestaan om persoonsgegevens te verwerken. Van persoonsgegevens is al gauw sprake. Zo zijn IP-adressen al persoonsgegevens. Privacywetgeving op internet is niet alleen van toepassing als persoonsgegevens worden opgeslagen. Iedere handeling met persoonsgegevens valt al onder de reikwijdte van de AVG. Daarnaast geldt diverse andere wet- en regelgeving voor de bescherming van het privéleven.

Meer weten over privacywetgeving op internet? Bel of mail dan (zo nodig versleuteld) met onze privacyexperts en advocaten.