Dagvaarding

De dagvaarding is een schriftelijke oproep om op een bepaalde tijd bij een bepaalde rechter te verschijnen. Door middel van de dagvaarding begint de dagvaardingsprocedure.

Inhoud van de dagvaarding

De tekst van de civiele dagvaarding bevat gedetailleerd hetgeen door de eiser wordt geëist. De eis kan inhouden een geldsom, een verbod of een verklaring van recht. Voorts dient deze eis in de dagvaarding te worden onderbouwd, de bewijzen waarover de eiser beschikt moeten in de dagvaarding worden opgenomen, en vermeldt moet worden waarom de gedaagde partij wordt aangesproken. Wanneer er in de buitengerechtelijke fase al een verweer door de gedaagde is gevoerd, dient ook dit in de dagvaarding te worden vermeld.

Betekening van de dagvaarding

De dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder persoonlijk aan de gedaagde afgegeven of op het juiste adres bezorgd. Dit wordt betekening van de dagvaarding genoemd. Hierdoor is men er zeker van dat de gedaagde de dagvaarding heeft ontvangen.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een dagvaarding of heeft u een dagvaarding ontvangen? Bel of mail dan met advocaat Wouter Dammers!

Related Juridische termen