Aansprakelijkheid providers

Op basis van artikel 6:196c BW kunnen providers aansprakelijk zijn voor informatie die zij doorgeven. De wet maakt hierbij onderscheid tussen de acces provider en de hosting provider.

Acces provider

De acces provider geeft slechts informatie door. Het bekendste voorbeeld van een acces provider is een internetprovider. Een access provider is niet aansprakelijk voor het doorgeven van informatie (met een onrechtmatig karakter), indien de provider slechts als doorgeefluik (mere conduit) fungeert.
Als de provider de informatie selecteert of wijzigt, dan kan de provider hiervoor wel aansprakelijk worden gehouden.

Hosting provider

De hosting provider slaat – naast de doorgifte van informatie – de informatie ook op. Naast bijvoorbeeld webhosting vallen ook forums hieronder. Een hosting provider is aansprakelijk wanneer deze wist of behoorde te weten dat de desbetreffende onrechtmatig was.

Notice and takedown

Veel hosting providers gebruiken hiervoor het notice and takeldown systeem. Na een klacht beoordeelt de provider of het aannemelijk is dat de informatie onrechtmatig is. Zo ja, dan halen zij de informatie offline.

Related Juridische termen