Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de wettelijke verplichting om schade te vergoeden die is berokkend door een toerekenbare onrechtmatige daad of door wanprestatie. Aansprakelijkheid is geregeld in het aansprakelijkheidsrecht.

Soorten aansprakelijkheid

Iemand kan aansprakelijk zijn voor de schade die hij zelf bij iemand heeft berokkend, maar iemand kan ook aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan door handelen van een ander. Dit eerste betreft de schuldaansprakelijkheid, het tweede wordt risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd. Voorbeelden van riscoaansprakelijkheid zijn ouders  die aansprakelijk zijn voor daden van hun kind(eren) (mits dan 14 jaar) en bezitters van dieren die aansprakelijk zijn voor acties van hun dier(en).

Related Juridische termen