Aansprakelijkheidsbeperking

In veel algemene voorwaarden staat een aansprakelijkheidsbeperking, ook wel exoneratiebeding genoemd. Zo’n beding beperkt de aansprakelijkheid van een partij of sluit deze helemaal uit.

Consument

Bij een consument als wederpartij mag een professionele partij zijn aansprakelijkheid in beginsel niet beperken tenzij daar een goede reden voor is. De exoneratie wordt in dit geval als onredelijk bezwarend gezien, tenzij de professionele partij aan kan tonen dat hij hiervoor een goede reden had. De bewijslast licht dus bij de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Professionele partij

Indien de wederpartij een professionele partij is, dan mag de aansprakelijkheid wel worden beperkt zonder goede reden. Tenminste zolang aansprakelijkheid voor schade door opzet en bewuste roekeloosheid, maar niet wordt uitgesloten.

Het is echter lastig om aan de klant te verkopen dat jij in zijn geheel niet aansprakelijk bent, tenzij sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid. Daarom wordt in algemene voorwaarden vaak het bedrag beperkt waartoe de partij schadeplichtig is. Vaak zal er zoiets zijn als: “Leverancier is slechts aansprakelijk voor een bedrag zo hoog als driemaal het door Klant te betalen maandfactuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.”

Related Juridische termen