Agile

Agile is een manier van softwareontwikkeling die de laatste jaren in populariteit is toegenomen. Agile is het Engelse woord voor behendig. Bij Agile softwareontwikkeling staat samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer centraal, om zo de risico’s van het project te verkleinen.

Agile methode

Bij de Agile methode wordt het uit te voeren project in grote lijnen opgezet, waarna direct wordt gestart met de ontwikkeling van de software. Nauwkeurig afgebakende functionaliteiten worden in een korte periode aan de software toegevoegd. Dit worden vaak “sprints” genoemd. Partijen communiceren zo veel als mogelijk met elkaar en werken waar kan samen. Hierdoor is de kans groot dat de software uiteindelijk aan de wens van de opdrachtgever zal voldoen en worden de risico’s op een mislukt project kleiner.

Related Juridische termen