Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacyverordening die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens zal gaan vervangen. De AVG zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn. Vanaf dat moment zal in de hele EU dezelfde privacywet gelden.

Internet

De Wbp dateert uit 1995. Toen was het internet lang niet zo groot als dat het tegenwoordig is. Het is dan ook wenselijk dat de privacywetgeving wordt aangepast. De AVG probeert hierin te voorzien.

Persoonsgegevens

Eén van de belangrijkste wijzigingen is het feit dat het begrip persoonsgegeven wordt uitgebreid. Onder de Wbp is een persoonsgegeven elk gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon is te identificeren. De AVG breidt dit uit naar onder meer locatiegegevens en nicknames.

Related Juridische termen