Arbiter

Een arbiter is de geschilbeslechter die in in de arbitrage het geschil beslecht. Zijn rol is vergelijkbaar met die van een rechter. Een arbiter is onpartijdig en meestal een jurist en deskundig op het gebied van het onderhavige geschil.

Related Juridische termen